Otkrivamo inovacije u reciklažnim tehnologijama

Svi znamo da se budućnost reciklaže neprestano menja. Međutim, razvoj reciklažnih tehnologija je uveliko uznapredovao i možda niste upoznati da svim dostignućima u ovoj oblasti.

Steph Blog Author Header SR.png

Kada je reč o recikliranju, paket cirkularne ekonomije EU jasno definiše ciljeve za svoje države članice, uključujući stopu reciklaže od 65% do 2025. godine za ambalažu i najviše 10% komunalnog otpada koji se sme odlagati na deponije. Da bismo podržali ove napore, jasno je da nam je potrebna bolja reciklažna tehnologija.

Tehnologija, međutim, ne mora uvek da podrazumeva velika i grandiozna dostignuća. Do boljih rezultata možemo doći čak i uz manja poboljšanja ili usavršavanja postojećih procesa.

U nastavku vam prenosimo vesti o nekoliko najuzbudljivijih reciklažnih tehnologija koje se trenutno razvijaju, uključujući i nekoliko naših investicija u ovoj oblasti.

Digitalizacija

Digitalizacija sistema za reciklažu je neophodna radi upravljanja otpadom i samim procesom reciklaže kako bismo održali korak sa potražnjom. Da bi kompanije uvele pozitivne promene, podaci i informacije moraju biti čitljivi i razumljivi, relevantni i važni, a integracija digitalizacije i digitalnih platformi za prikupljanje podataka im omogućava da raspolažu sa dovoljno informacija na osnovu kojih mogu doneti ispravne odluke u vezi sa reciklažom.

Trenutno sarađujemo sa kompanijom IBM i zajedno istražujemo korišćenje softvera za prepoznavanje slika kako bismo identifikovali kontaminirajuće materije koje otežavaju proces recikliranja. Takođe koristimo infracrvene skenere (Near Infra-Red, NIR) za odvajanje plastike, čime sprečavamo kontaminaciju materijala u procesu recikliranja. NIR tehnologiju smo prvo primenili u našim fabrikama u Ujedinjenom Kraljevstvu i Italiji, a danas je redovno koristimo u svim našim evropskim fabrikama, tako da znamo koliko plastike sadrže papiri i kartoni koje prikupljamo za reciklažu, čak i pre nego što ih istovarimo u našim fabrikama.

Digitalisation.jpg

Tako su naša merenja sadržaja plastike poslednjih nekoliko godina u fabrici hartije Kemsley – najvećoj fabrici reciklirane hartije u Ujedinjenom Kraljevstvu – pokazala da je reč o količini plastike kojom bismo mogli da napunimo 4,8 miliona velikih kesa za smeće.

Ova cifra je prilično uznemiravajuća i pokazuje da je loša plastika danas veliki problem. Osim toga, ona takođe ukazuje na ogroman značaj koji digitalne tehnologije imaju za kontrolu kvaliteta proizvoda u industriji reciklaže.

Moramo da uključimo i ljude

Mi u kompaniji DS Smith verujemo da su naši ljudi ključ našeg uspeha, tako da je prilično razočaravajuće kad vidimo da veliki broj kompanija ne uviđa da su ljudski resursi, zaštita životne sredine i održivost ili zdravlje i bezbednost na radu prilike za korišćenje digitalnih rešenja. Verujemo da nove tehnologije već dodaju vrednost na svim nivoima naše organizacije i da poboljšavaju iskustvo zaposlenih, klijenata i zainteresovanih strana.

Takođe verujemo da je potrebno iskoristiti poverenje koje mlađe generacije imaju u digitalne tehnologije i smatramo da će se usvajanje ovih tehnologija ubrzati u budućnosti, kako naši novi zaposleni napreduju i zauzimaju sve uticajnije pozicije u kompaniji DS Smith.

Smanjenje kontaminacije

Da bismo unapredili proces reciklaže, moramo još mnogo toga da uradimo kako bismo zauzeli proaktivni stav u borbi protiv kontaminacije. Kontaminanti u reciklažnim tokovima dovode do stvaranje većih količina otpada i tako potencijalno ugrožavaju izvodljivost nekih procesa reciklaže.

Contamination.jpg

Nedavno smo instalirali nagrađivani pogon za razdvajanje papirnih i plastičnih vlakana u našoj fabrici hartije Lucca u Italiji. Ova tehnologija nam omogućava da razdvojimo papirna vlakna od kontaminirajućih materija i drugih kontaminanata i da ih potom vratimo u proces proizvodnje, što znači da na godišnjem nivou imamo dodatnih 2.500 tona papirnih vlakana koje možemo da iskoristimo za proizvodnju papirne ambalaže. Razvijanjem sličnih tehnologija u svim našim fabrikama otvorićemo mogućnost za ponovno korišćenje više od 50.000 tona papirnih vlakana koja bi inače bila suviše kontaminirana i ne bi se koristila za reciklažu.

Neprekidno merimo i pratimo proizvodnju kako bismo obezbedili nivo kvaliteta koji zadovoljava potrebe naših klijenata. Razvili smo neophodne procedure i posedujemo znanje i tehničku stručnost u oblasti detaljnog merenja i analize recikliranih vlakana u realnom vremenu, što nam omogućava da vršimo bolju kontrolu svojstava finalnih proizvoda. Tako, na primer, koristimo naprednu analizu podataka, tehnike brze analize slike i mašinsko učenje, kako bismo pružili bolje informacije timovima zaduženim za proces izrade papira i kako bismo dodatno optimizovali konzistentnost i performanse naših proizvoda.

Sledljivost – Model zatvorenog ciklusa: stvarna budućnost reciklaže?

Proces reciklaže u zatvorenom ciklusu je proces u kome se otpad – ili resursi kako mi to radije zovemo – sakuplja, reciklira i zatim ponovo koristi za proizvodnju istog proizvoda od kog je dobijen.

Potpuna optimizacija procesa reciklaže u zatvorenom ciklusu je nezamisliva bez tehnologije, ali takođe nije moguća ukoliko nema saradnje u celom lancu snabdevanja. Zbog toga smo, za potrebe naših klijenata, razvili model zatvorenog ciklusa koji se lako prati i proverava.

Stvarna budućnost reciklaže prevazilazi tehnologiju – ona zahteva suštinsku promenu našeg poimanja otpada.

Inovativna reciklaža koja će odoleti svim budućim izazovima

Partnerstvo sa kompanijom DS Smith ne podrazumeva puko razvrstavanje otpada, ambalažu i recikliranje samo u sadašnjem trenutku. Svrha ovog partnerstva je pronalaženje rešenja koja će se ubuduće nadograđivati kako bi imala dugoročnu primenu.