Novi forum kompanija DS Smith na temu reciklaže bavi se nekim od najvećih izazova recikliranja sa kojima se ova industrija danas suočava

Naš forum je mesto koje sada redovno okuplja najistaknutije stručnjake iz kompanije DS Smith kako bi pomogli u rešavanju najvećih izazova koje reciklaža nameće ne samo našoj već i ostalim kompanijama širom sveta, kao što su ambalaža koja se teško reciklira, promene u zakonodavstvu, smernice u industriji i ispunjavanje potreba klijenata u pogledu održivosti. Pored ovih tema, diskutujemo takođe i o tome kako da usmerimo sopstvene dizajnere ambalaže ka održivijim i reciklabilnijim rešenjima.

Naš novi forum na temu reciklaže je posledica nekoliko stvari: klimatske promene su postale ozbiljan problem i sve je manje vremena za sprečavanje klimatske katastrofe, pooštravaju se ciljevi u reciklaži širom sveta i sve je veća potražnja potrošača za održivijom ambalažom.

Forum je osmišljen kao platforma u kojoj učestvuju različiti sektori sa svih nivoa kompanije, pri čemu nas naši stručnjaci i donosioci odluka svojim savetima usmeravaju kako da rešimo brojne probleme u pogledu reciklaže. Forum će nam omogućiti bolju koordinaciju u komunikaciji sa klijentima, spoljnim proizvođačima ambalaže, zakonodavcima i trgovinskim udruženjima, sa ciljem da se više reciklira i pravi manje otpada, kao i da se pomogne našim klijentima da komercijalizuju održiva rešenja za ambalažu.

Forum će nam takođe pomoći da ispunimo smele ciljeve koje smo postavili u okviru naše Sadašnje i buduće strategije održivosti i da se posvetimo vodećoj ulozi koju smo preuzeli u 4Evergreen alliance, čiji je cilj poboljšanje evropske stope reciklaže za 90 % do 2030. godine u segmentu ambalaže na bazi vlakana, što se može postići kroz promociju najboljih praksi recikliranja, dizajna, sortiranja i prikupljanja otpada, kao i kroz sagledavanje mogućnosti koje nam nude nove buduće tehnologije.

Zajedničko razmišljanje i delovanje – od inspiracije do implementacije

Na forumu ćemo razgovarati o nizu prilika i izazova i izabraćemo najoriginalnije inovacije i promene. Sve ove aktivnosti će koordinisati članovi timova naših radnih jedinica Sustainability, Innovation, Design, Marketing, Research & Development i Technical Operations.

Okupljanje velikog broja ljudi iz različitih sektora i nivoa poslovanja na jednom mestu omogućiće nam neometanu, dvosmernu razmenu mišljenja, ideja i informacija, počev od kancelarija, preko depoa za reciklažu, pa sve do fabrika hartije. Novi koncepti ambalaže mogu se plasirati testiranjem mogućnosti reciklaže u našoj novoobnovljenoj laboratoriji u pogonu Kemsley, dok se našim timovima za dizajn može direktno obezbediti tehnički napredak u našim fabrikama kako bi naša načela cirkularnog dizajna bila još efikasnija.

Pored rešavanja konkretnih taktičkih problema, ovaj forum će nam omogućiti lakše upravljanje našim dugoročnim strategijama i proveru naših budućih rešenja. Pružanje podrške svrsi naše kompanije „Redefinisanje ambalaže za svet koji se menja”

Na vreme smo uvideli da postoji potreba za organizovanjem foruma za reciklažu na kome će učestvovati različite radne jedinice kako bismo obezbedili da svi mi unutar kompanije imamo jasan stav po pitanju recikliranja

Jonathan Edmunds
Menadžer Sektora za recikliranje i održivost

R&B web3.jpg

Saradnja će dovesti do stvaranja novih i savremenih rešenja za ambalažu

Kompanija DS Smith se već dugo nalazi na čelu ove industrije i iza sebe ima dugu tradiciju inovacija, tako da za nas interna i eksterna partnerstva nisu ništa novo.

Partnerstva i saradnja u kombinaciji sa našom vizijom i stručnošću su nam već pomogla da uvedemo novine i otvorimo nove oblasti rada, kao npr. ambalažu za brzu hranu i proizvode za „poneti”, kao i da u prodavnicama zamenimo plastične artikle za jednokratnu upotrebu održivim opcijama. Nedavno smo istraživali kako se vlakna dobijena od morske trave mogu koristiti kao sirovina u proizvodnji papira i ambalaže, i ovaj projekat je deo našeg  istraživačkog i razvojnog programa cirkularne ekonomije vrednog 100 miliona funti, koji smo najavili ranije ove godine.

Kada je reč o recikliranju i održivoj ambalaži, mi imamo mnogo iskustva i dobru reputaciju, ali naše ambicije su daleko veće.

Alan Potts
Direktor Sektora za dizajn i inovacije

''Forum na temu reciklaže je od suštinskog značaja za razgovore koje vodimo sa našim klijentima i partnerima o razvoju strategija koje su u potpunosti zasnovane na cirkularnoj ekonomiji, počev od dizajna, preko proizvodnje i snabdevanja, pa sve do reciklaže, jer je naš cilj da stvorimo ambalažu koja će imati pozitivan uticaj na svet koji se stalno menja.''