For Now. And for the Next.

Kestävän kehityksen strategiamme.

Maailman muutosvauhdin kiihtyessä kuluttajat vaativat yhä enemmän tuotteilta ja palveluilta, joita he kuluttavat. Samanaikaisesti kaiken kokoisten organisaatioiden odotetaan vähentävän merkittävästi omaa ympäristövaikutustaan. Lisäksi, aina kun mahdollista, odotetaan yrityksiltä ja organisaatioilta positiivista vaikutusta ihmisten elämään ja maailman tilaan.

Kestävä kehitys on liiketoimintamallimme ytimessä ja toimintamme tarkoituksessa, jossa määrittelemme uudelleen millainen on muuttuvan maailman tarvitsema pakkaus: “Redefining Packaging for a Changing World”. Olemme ylpeitä saadessamme julkaista uuden kestävän kehityksen strategiamme, Now and Next , joka keskittyy niihin kestävän kehityksen haasteisiin, joita kohtaamme tässä hetkessä ja niihin, joilla on vaikutus myös tuleviin sukupolviin.

Now and Next -niminen kestävän kehityksen strategiamme keskittyy suunnittelun avulla saavutettavaan suljettuun kiertoon, luonnonvarojen suojelemiseen hyödyntämällä jokainen kuitu maksimaalisesti, jätteiden ja saasteiden vähentämiseen ja ihmisten toiminnan edistämiseen kiertotalouteen siirtymisessä.