Muutto.jpg

Kokonaisvaltaista palvelua muuttofirmoille

DS Smith ratkaisi muuttofirmojen Kuljetus ja muutto O.Jylhä Oy & Suomen Muuttofirma Oy kokonaistarpeet kerralla auttaen yrityksiä alentamaan kustannuksiaan, minimoiminaan riskejä ja toimimaan entistä tehokkaammin mahdollistaen hallitun kasvun.

Haaste

Kuljetus ja muutto O. Jylhä Oy & Suomen Muuttofirma Oy ovat molemmat suomalaisia kotien ja yritysten muuttoja tekeviä yrityksiä, jotka ovat tehneet hankintansa käärintäkalvosta muuttolaatikoihin, teipeistä vanteisiin ja henkarilaatikkoihin monesta eri paikasta, kumpikin itsenäisesti. Tämän vuoksi yritysten ostovolyymit ovat olleet hajautettuja, mikä on lisännyt työmäärää, kun kukin tilaus on pitänyt toimittaa eri paikkaan, ja toisaalta toimintatapa on vaikuttanut myös kokonaiskustannuksiin negatiivisesti.
Haasteena oli löytää ratkaisu, joka sopii molemmille yrityksille ja sisältää yritysten tarvitseman kokonaisuuden – kaikki tarvikkeet, kustannustehokkuus, selkeä hallinnointi ja kokonaispalvelu.

(Kuva: Kuljetus ja muutto O.Jylhä Oy)

Ratkaisumme

Ratkaisuksi ongelmaan DS Smith saattoi asiakkaat yhteen, yhteisen sopimuksen alle. Sopimus kattaa kaikki ne tuotekategoriat, joita asiakkaat tarvitsevat voidakseen tarjota omille asiakkailleen kokonaisvaltaista ja laadukasta muuttopalvelua. Uusi sopimus takaa sekä Kuljetus ja muutto O.Jylhä Oy:lle & Suomen Muuttofirma Oy:lle kilpailukykyiset hinnat, helpottaa heitä kokonaisuuden hallinnassa ja siten minimoi riskejä, että kaikki tarvittavat osa-alueet eivät olisi hoidettu. Ja lisäksi se vaikuttaa alentavasti yritysten kustannuksiin ja siten edistää yritysten menestystä omalta osaltaan.

Jussi  Aarnio ja Juha Jeskanen (kuva: Suomen Muuttofirma Oy)

Tulos

  • DS Smith saattoi asiakkaat yhteen, jotta heidän yhteinen ostovolyyminsa voi auttaa molempia 
  • Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kumpikin yritys voi itsenäisesti tehdä tilauksensa tarvitsemistaan pakkaustarvikkeista sekä brändinsä mukaisista, omalle toiminnalle soveltuvista muuttolaatikoista, joiden avulla asiakkaiden tärkeät tavarat säilyvät ehjinä koko muuton ajan.
  • Asiakkaiden elämä helpottui: Kaikki pakkaukset ja pakkaustarvikkeet saa nyt yhdestä paikasta riippumatta onko kyseessä pieni laatikko, iso muuttolaatikko, käärintäkelmu, teippi, vanne, henkarilaatikko tai muu pakkausmateriaali. Kaikki yhdestä paikasta – DS Smithiltä!
  • Uusi tilausprosessi sisältää vähemmän tehtävää ja vähemmän käsiteltävää materiaalia, jolloin ajallinen tehokkuus paranee
  • Uuden toimintamallin mukaisesti yritykset saavat vain yhden laskun, joka kattaa kaikki tilatut tarvikkeet. Tämä tarkoittaa säästöä kokonaiskustannuksissa ja siten mahdollisuutta entistäkin parempaan tulokseen.
  • Lisäksi kokonaiskustannukset ovat alemmat, kun ostovolyymi on sekä keskistetty että yhdistetty auttamaan molempia yrityksiä