Kalalaatikot-Tuoreboxit-DSSmith.jpg

Chipsters luottaa DS Smithin Tuoreboxiin

Ahvenanmaalainen, pitkän historian omaava Ab Chipsters Food Oy on merkittävä toimija suomalaisessa kalanjalostuksessa sekä Ahvenanmaalla että manner-Suomessa. Yritykselle on tärkeää, että se toimii vastuullisesti niin turvallisuuden, tuoteturvallisuuden kuin ympäristönäkökulman osalta.

Haaste

Ahvenanmaalainen Chipsters Food on ruotsalaisen johtavan ravintola- ja suurkeittiöalan asiantuntijayrityksen Martin Serveran tytäryhtiö. Chipsters Foodin toiminta elintarvikkeiden jalostajana ja jälleenmyyjänä on alkanut jo vuonna 1934. Tänä päivänä omat tuotantolaitokset (Maarianhamina, Kerava, Porvoo, Hyvinkää) mahdollistavat laaja-alaiset ja taloudelliset asiakaskohtaiset ratkaisut tuote- ja palvelukonsepteihin. Chipsters tarjoaa asiakkaalleen laadukkaan kokonaisuuden, joka sisältää houkuttelevan tuotevalikoiman, asiantuntevan henkilökohtaisen palvelun sekä joustavan logistiikan läpi Suomen.

Yrityksen filosofian mukaisesti tuotantomateriaalit valitaan niin, että niiden ympäristöä kuormittava vaikutus on mahdollisimman vähäinen ja niitä on mahdollisuus kierrättää. Vaikuttaakseen ympäristökuormaan alentavasti halusi yritys löytää tarpeensa täyttävän ratkaisun, jolla muovin käyttöä voidaan toiminnassa vähentää merkittävästi. Koska pakkaustarve Chipstersin kokoisessa yrityksessä on merkittävä, ei kyseeseen kuitenkaan voinut tulla käsin kasattava pakkausratkaisu.

Ratkaisumme

Kun Chipsters sai kuulla, että DS Smith on kehittänyt vesitiiviin, kuitumateriaalisen ja kierrätettävän pakkauskonseptin korvaamaan muovipohjaisia ratkaisuja, kuten EPS-laatikoita, kiinnostui se aiheesta ja oli halukas osallistumaan kehitystyöhön yhdessä DS Smithin kanssa.

DS Smithin Tuoreboxi-konsepti, joka on Suomessa Uusi puu 2017- kilpailussakin  menestynyt, tarjosi ratkaisun Chipstersin kohtaamaan haasteeseen. Konsepti huomioi pakkausprosessin kokonaisuuden, auttaa yritystä saavuttamaan kustannussäästöjä ja huomioimaan ympäristönäkökulmat entistä paremmin, ja kokonaisvaltaisena ratkaisuna se helpottaa yrityksen arkea.

Haasteen ratkomiseksi asennettiin Chipstersin tehtaalle DS Smithin suunnittelema ja valmistama automatisoitu pakkauskone, joka muodostaa vesitiiviin aaltopahvista valmistetun laatikon aiemmin käytössä olleen styrox eli EPS-laatikon sijasta. Uusi pakkausratkaisu testattiin huolella yritysten yhteisissä testeissä, joissa todettiin, että se täyttää elintarvikekelpoisuuden vaatimukset, on hygieeninen ja kestää törmäykset murtumatta, jolloin herkkä elintarvike säilyy kunnossa koko logistisen ketjun.

Uuden ratkaisun myötä myös Chipstersin sisään tulevaa pakkausmateriaalia toimittavien rekkojen tarve on noin 80 % pienempi, sillä pakkauskoneen käyttämät aaltopahvilaatikot toimitetaan tehtaalle litteänä, toisin kuin EPS-laatikot, jolloin niitä mahtuu yhteen rekkaan moninkertainen määrä aiempaan verrattuna. Tämä vaikuttaa vähentävästi sekä ympäristökuormaan että logistisiin kustannuksiin. Lisäksi Chipstersin arvomaailmalle
tärkeä ympäristövaikutus tulee Tuoreboxin avulla huomioitua myös välillisesti, sillä Tuoreboxi soveltuu olemassa olevaan kierrätysjärjestelmään ja siten auttaa myös Chipstersin asiakkaita toimimaan vastuullisesti.

Vastuullisuuden, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden lisäksi Tuoreboxi tarjoaa Chipstersille mahdollisuuden käyttää pakkausta myös tehokkaana viestintävälineenä ja brändi-ilmeen rakentajana, sillä toisin kuin aiempi EPS-laatikko, aaltopahvinen Tuoreboxi voidaan painaa juuri sen näköiseksi kuin asiakas tahtoo.  Chipsters on hyödyntänyt tätä mahdollisuutta ja rakentanut tuoteperheen, jonka visuaaliseen ilmeeseen ja kokonaisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota.  Pakkausten pirteä design viestii yhtenäisyyttä, laadukkuutta ja tuoreutta unohtamatta Tuoreboxin tarjoamia muita loistavia etuja.

Tulos

  • Uuden, kokonaisvaltaisen ratkaisun myötä Ab Chipsters Food Oy otti merkittävän askeleen ympäristövastuullisessa toiminnassaan saaden samalla merkittäviä logistisia säästöjä
  • Automatisoitu pakkauskone auttaa Chipstersiä toimimaan tehokkuuden lisäksi myös vastuullisesti ja vähentää työn kuormittavuutta
  • DS Smithin kanssa asioidessaan Chipsters saa kaiken pakkausprosessissa tarvittavan yhden kontaktin kautta, mikä tehostaa prosessia
  • Chipstersin visuaalisen ilmeen mukaisesti valmistetut pakkaukset välittävät yrityksen viestiä ja erottuvat helposti muiden valmistajien pakkauksista
  • Ratkaisun myötä Chipstersin tehtaalle saapuvien, pakkauksia kuljettavien, rekkojen tarve on noin 80 % pienempi, mikä vaikuttaa samassa suhteessa myönteisesti logistisiin kustannuksiin ja hiilidioksidipäästöihin
  • Vesiliukoisin värein toteutettu aaltopahvinen Tuoreboxi on kierrätettävänä kuitumateriaalina ympäristöystävällinen valinta

Asiakkaan kokemus

Tuoreboxin valinta yrityksemme toimintaan oli lopulta helppoa, sillä konseptin kautta saimme ratkaisun, joka tukee vastuullisuuttamme tehokkaalla tavalla. Haluamme, että meidän asiakkaamme työ helpottuu, kun pakkauksen voi käytön jälkeen litistää pienempää tilaan ja sen hävittäminen on siten heille sekä helpompaa että halvempaa.

 

DS Smithin kanssa yhdessä tehty kehitystyö on ollut syvällistä ja antoisaa, sekä auttanut meitä oppimaan toisiltamme. Olen hyvin iloinen, että käytössämme on nyt pakkaus, jossa on hygieeninen, toimiva, integroitu kansiratkaisu, mitä arvostetaan omassa asiakaskunnassamme!

— Varatoimitusjohtaja Jean Gallen, Ab Chipsters Food Oy