PACE - Banners_homepage_1000x310px-FI.png

PACE takaa käänteentekevän suorituskyvyn parantumisen

PACE-nimitys tulee sanoista Performance (suorituskyky), Assurance (mittaaminen), Consistency (laatu) ja Environment (ympäristönäkökohdat).

Mitä hyötyä siitä on?

  • Selkeät suorituskyvyn määritykset
  • Selkeät yhdenmukaisuuskriteerit
  • Luotettavat ja tasalaatuiset pakkaukset
  • Ei tarpeettomia kustannuksia eikä riskejä
  • Ei enempää materiaalia kuin on tarpeen

Edistysaskeleen taustalla ovat merkittävät investoinnit pakkausteknologiaan aina paperikuidusta pakkausten muotoiluun ja valmistukseen asti.

Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa pakkaukselta vaadittavat ominaisuudet toimitusketjun eri vaiheissa. Näin määritämme pakkauksen suorituskykytavoitteet, jotka toimivat pakkauksen kestävyyden arvioinnin perustana.

Autamme asiakasta välttämään aaltopahvilajin valinnasta aiheutuvat riskit. Saman grammapainon omaavien papereiden muut ominaisuudet voivat erota jopa 30% toisistaan. Voit päätyä umpikujaan heikon paperilaadun vuoksi tai vastaavasti joudut tilaamaan vahvempaa laatua kuin todellisuudessa tarvitsisitkaan.

Tämän sijaan käytämme valmistuksessa papereita, joiden vahvuus ja ominaisuudet takaavat juuri haluamasi suorituskyvyn pakkaukselle.  Tiukkojen tuotemääritysten ja laadunvarmistuksen ansiosta pystymme saavuttamaan tasalaatuisuuden, joka on ensisijaisen tärkeä ominaisuus jokaisen käyttämämme paperin kohdalla. Materiaalia käytetään vain juuri tarvittava määrä, joten pakkaus tukee myös entistä paremmin kestävän kehityksen vaatimuksia.