Toimimme hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Vähennämme hiilijalanjälkeämme vuosi vuodelta.

Hiilijalanjäljen pienentäminen jatkuu tärkeänä osana strategiaamme ja toimintaamme.

Viimeaikaisessa arvioinnissamme sidosryhmämme arvioivat ilmastomuutoksen korkean prioriteetin asiaksi, jonka eteen yritysten odotetaan tekevän osuutensa, jotta pahin mahdollinen ei tapahdu. Vaikka olemme viimeisen 10 vuoden aikana saavuttaneet 31% päästövähennyksen liiketoimintamme samalla kasvaessa, tunnistamme mahdollisuuksia tehdä enemmän ja nopeammin.

2020/21 , haastoimme konsultit löytämään optimaaliset ratkaisut matkallemme hiilineutraaliksi.

Olemme iloisia voidessamme kertoa asettamistamme tieteeseen perustuvista ilmastotavoitteista, joiden mukaan tavoitteemme on vähentää vähintään 46 % CO2e -päästöjä tuotettua tonnia kohden verrattuna vuoteen 2019 ja saavuttaa Net Zero-tavoite vuoteen 2050 mennessä.

Tulevien kuukausien aikana pyrimme vahvistamaan Science-Based Targets (SBTi)-aloitteen mukaisen tavoitteemme, mikä näyttää tietä kiertotalouden mukaisille pakkauksille niiden auttaessa asiakkaitamme ja kuluttajia heidän toimissaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

NOW and NEXT...

Vuoteen 2030 mennessä vähennämme CO2e päästöjämme vähintään 40% tuotettua tonnia kohti verrattuna vuoteen 2019 ja tavoittelemme Net Zeron tasoa vuoteen 2050 mennessä. 

MITEN?

Investoimme uusiutuviin energialähteisiin, vihreään sähköön ja energiatehokkuuteen

  • Käytämme tuotannossa syntyvää höyryä kiinteistöjen lämmittämiseen
  • Laajennamme anaerobista keitintä
  • Ostamme vihreää sähköä
  • Hyödynnämme ilmajohdannaisia kaasuturbiineja

Asetamme uudet lähtötasot polttoainetehokkuudelle ja siirrymme mahdollisuuksien mukaan aurinko-, tuuli-, maalämpö-, vesivoima- ja vetyenergiaan. Tähän mennessä olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjä 23% tuotantotonnia kohden vuodesta 2015 ollen edellä tavoitteestamme. Tämä on johtunut pääasiassa investoinneista laitteistopäivityksiin ja vihreän energian hankinnasta tehtaillemme.

Energiatehokkuudesta vastaava johtajamme kuvailee, kuinka investoimme energiatehokkuuteen ja vihreään energiateknologiaan vähentääksemme edelleen hiilipäästöjämme.

iden tehokkaalle toimitukselle.

Kiinnostavatko kiertotalouden mukaiset pakkaukset?