Annetaan hyvän kiertää – parhaat pakkaukset edistävät myös kiertotaloutta - DS Smith

Annetaan hyvän kiertää – parhaat pakkaukset edistävät myös kiertotaloutta

DS Smithin ammattitaitoiset pakkaussuunnittelijat ovat saaneet uutta pontta ja uusia työkaluja kiertotalouden mukaiseen suunnittelutyöhön. Vetovoimaisimmat pakkaukset paitsi tuotteita suojaavia, kuljetusta kestäviä ja visuaalisesti kiinnostavia, myös kiertotaloutta edistäviä. Kysyntä näiden ominaisuuksien yhdistämiselle tulee paitsi DS Smithin asiakkailta, myös ennen kaikkea asiakkaiden asiakkailta – kuluttajilta.

DS Smithillä työskentelevä pakkaussuunnittelija Marianne Puistoniemi on yksi DS Smithin noin seitsemästäsadasta pakkaussuunnittelijasta koostuvasta tiimistä, jotka ideoivat, suunnittelevat ja räätälöivät pakkauksia asiakkaiden toiveiden mukaan. Maailmanlaajuisen suunnittelutiimin jäsenet jakavat osaamista ja näkemystä keskenään, ja jokaisella on myös omia erikoistumisalueita. Puistoniemen tontti painottuu tällä hetkellä erityisesti myynninedistämisen ratkaisuihin, mutta vierasta ei ole eri tarpeisiin olevien pakkausten suunnittelukaan.

Puistoniemellä on takanaan vaihtelevia suunnitteluprojekteja jo reilun vuosikymmenen ajalta. Eräs trendi on selvästi vahvistunut kaikkien näiden vuosien ajan: pakkausratkaisuissa on nyt huomioitava yhteiset ympäristöön liittyvät haasteet ja niiden on edistettävä kiertotaloutta.

Puistoniemi on osallistunut DS Smithin suunnittelijoilleen järjestämään Kiertolouden suunnittelun perusteet eli Circular Design Principles -koulutukseen, joka keräsi osallistujia kaikkiaan 26 maasta. Koulutuksessa tutustuttiin suunnittelijatiimin voimin kiertotalouden lähtökohtiin, keinoihin ja vaikutusmahdollisuuksiin. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin merkittävä prosessi.

"Kiertotalous on vahvasti pakkaussuunnittelun ytimessä, ja itse asiassa voisi jopa sanoa, että kaikki suunnittelutyömme lähtee nykyään siitä. Meidän liiketoimintamme soveltuu tähän tavoitteeseen todella hyvin, ja meillä on myös selvä halu olla alamme suunnannäyttäjä kiertotalouden mukaisessa liiketoiminnassa. Koulutuksessa sain ilahduttavasti vahvistusta sille, että olemme tehneet monia asioita oikein ja kiertotalouden mukaisesti jo tähän saakka. Lisäksi saimme lisää syvällisempää ja kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä aiheesta sekä kiinnostavia käytännön oivalluksia,  joiden avulla voimme auttaa asiakkaitamme," Puistoniemi kertoo.

Kiertotalouden mukaisuutta edistävän pakkaussuunnittelun näkökulmat tukevat mitä suurimmassa määrin myös myynnillisyyttä, sillä ympäristöystävällisyys on noussut nopeasti yhdeksi tärkeimmistä ostopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä. Suunnittelijoiden saamat opit hyödyttävät asiakkaita, sillä uudet oivallukset on jaettu tiimin kesken ja aiheista käydään jatkuvaa yhteistä dialogia.

Kiertotalous on vahvasti pakkaussuunnittelun ytimessä.
Kiertotalous on vahvasti pakkaussuunnittelun ytimessä.

Kiertotalouden mittarointi on mahdollista ensimmäistä kertaa myös asiakkaille

Kiertotalouden suunnittelun periaatteista on DS Smithillä johdettu asiakkaita auttamaan uusi metriikkatyökalu, Circular Design Metrics. Pakkausten kiertotalouden mukaisuutta mittaavan työkalun avulla ympäristövaikutuksia arvioidaan käyttäen kahdeksaa indikaattoria, kuten kierrätettävyys, materiaalin uusiutuvuus ja toimitusketjun optimointi. Näin asiakkaat saavat tietoa, jonka avulla voivat vertailla eri ratkaisujen tuottamaa ympäristövaikutusta ja tehdä asiassa tietoisia päätöksiä.

Kiertotaloudesta puhutaan kyllä paljon, mutta mitattua ja todennettua tietoa eri valintojen vaikutuksista on vain vähän. Halusimme tarjota tähän tarkoitukseen nimenomaan konkreettisen ratkaisun. Työkalu onkin ensimmäinen laatuaan.

Marianne Puistoniemi
suunnittelija

Kiertotalouden mukaisuutta edistetään suunnittelutyössä esimerkiksi siten, että materiaalia käytetään tasan tarvittava määrä ja karsitaan kaikki turha pois. Ympäristönäkökohtien ohella otetaan huomioon niin käyttökestävyyteen, ergonomiaan kuin myynnillisyyteenkin liittyvät tavoitteet. Tavoitteiden pohjalta optimoidaan aaltopahviresepti ja rakenteellinen kestävyys.

"Pienilläkin suunnittelun parannuksilla on iso merkitys, kun tuote siirretään massatuotantoon. Lisäksi haluamme tehdä kierrättämisestä mahdollisimman helppoa. Parhaimmillaan pakkaus palvelee käyttäjää useampaankin kertaan, joko samassa tai muokatussa käyttötarkoituksessa. Näin saadaan pakkauksista kaikki hyöty irti," Puistoniemi kertoo.