Indsendelse

Poster skal indsendes af en DS Smith-medarbejder, forælder eller værge.

Sender du det digitalt, skal det ske som en indskannet kopi, et fotografi af plakaten eller en digital fil. Det uploadede materiale må ikke indeholde billeder af børn.

Plakater skal indsendes til Nanna Bro Pagter digitalt på nanna.bro.pagter@dssmith.com. Plakater kan også afleveres fysisk ved nærmere aftale med Nanna på telefon 7214 9027. 

Den indsendte plakat skal være ledsaget af nedenstående oplysninger*:

  • Plakatens titel
  • Barnets fornavn
  • Barnets alder (med cifre)
  • Medarbejderens fulde navn
  • Land, hvor medarbejderen er ansat
  • Lokation, hvor medarbejderen arbejder
  • Beskriv med højst 200 ord, hvad plakaten viser, og hvilken betydning problemet har for miljømæssig ansvarlighed. Eksempel: "Plakaten viser, hvordan man kan mindske sit vandforbrug ved at lukke for vandhanen, mens man børster tænder, samt ved at tage brusebad i stedet for karbad. Det er vigtigt, fordi vi ellers bruger alt for meget vand, og vand er en knap ressource, som vi skal spare på, hvis naturen skal have en chance for at overleve."

*De personoplysninger vi indsamler fra dig vil kun blive brugt til konkurrencen. Vi vil bruge det til at identificere og underrette vinderne og kommunikere om konkurrencen internt og eksternt. Vi opbevarer kun dataene i 12 måneder efter, at konkurrencen lukker den 11. marts 2019. Barnets forælder eller værge skal have givet tilladelse til, at barnet deltager, og plakater skal indsendes af den voksne, der har opnået denne tilladelse. Forældre og værger kan til en hver tid tilbagetrække deres samtykke til DS Smith til at opbevare og bruge de indsamlede personoplysninger. Eventuelle spørgsmål eller anmodninger om tilbagekaldelse af samtykke bør rettes til internal.communications@dssmith.com.