Proizvodi

Sa kompanijom DS Smith otvaraju vam se vrata ka najnovijim dostignućima u oblasti ambalaže.

Koristimo koncept "obrnutog razmišljanja" - polazimo od potreba krajnjeg potrošača i njegovih zahteva, preko jedinstvenog PackRight koncepta dizajna i alata za implementaciju vaših proizvoda, do pružanja saveta i izbora najboljih mašina za pakovanje koje optimizuju vašu proizvodnju.

Proizvodimo i izuzetne reklamne proizvode za prodajna mesta, proizvode za izlaganje od 100% reciklirajućih materijala, uključujući specijalizovani dizajn ambalaže za jedinstvene proizvode spremne za izlaganje na police. Svoje veštine u izradi ambalaže dopunjujemo jedinstvenim asortimanom proizvoda od reciklirajućeg talasastog kartona i snabdevamo kartonažere pločama od talas kartona različitih kvaliteta.