retail and shelf ready corrugated packaging solutions

Maloprodajna ambalaža i ambalaža za izlaganje na police

Trendovi koji se kreću ka ambalaži spremnoj za maloprodaju (RRP, Retail Ready Packaging) i ambalaži spremnoj za izlaganje na police (SRP, Shelf Ready Packaging) stvorili su čitavu novu nauku o ambalaži.

Optimalna ambalaža za maloprodaju i izlaganje na police

Ključni koncept je je da se 'razmišlja unazad počevši od police'. Sada je moguće odrediti optimalnu veličinu ambalaže za određeni tip, količinu proizvoda za odgovarajuću veličinu police i za poznatu stopu prodaje i dopunjavanja polica.

Današnji marketing vidi veliku priliku u integrisanju dizajna ambalaže spremne za izlaganje na police (SRP) i ambalaže spremne za maloprodaju (RRP) u promotivni miks kako bi se generisala prodaja na prodajnom mestu. Sve više sarađujemo sa marketinškim agencijama kako bismo doprineli postizanju rezultata kod kupaca, bilo da se radi o pozicioniranju brenda, vizuelnom privlačenju pažnje ili uspehu promocija.

Retail and shelf Ready Packaging easy to open and to shelf

Ambalaža spremna za maloprodaju ili izlaganje na police pokreće prodaju i doprinosi da se potrošačka roba brže kreće

Ambalaža spremna za maloprodaju i izlaganje na police može da poboljša profitabilnost od proizvodnog pogona do maloprodajnog objekta, obezbeđujući niže troškove lanca snabdevanja, povećanu dostupnost proizvoda i efikasno dopunjavanje, kao i pružanje odgovarajućeg izgleda i doživljaja proizvoda ili brenda.

Rezultati dobre ambalaže spremne za maloprodaju i izlaganje na police

U prodavnici, ambalaža spremna za maloprodaju i izlaganje na police daje sledeće rezultate:

 • više robe i veća ponuda na policama;
 • brže dopunjavanje u prodavnici;
 • veća dostupnost;
 • brend i promotivna komunikacija;
 • uspešna lansiranja novih proizvoda;
 • dobro plasiranje robe;
 • vidljivost proizvoda i lako kretanje za kupce.

U lancu snabdevanja dobra ambalaža spremna za maloprodaju i izlaganje na police može da generiše uštedu u novcu i karbonskom otisku

 • Više proizvoda po paleti i manje kretanje paleta
 • Manje vozila za isporuku na putu
 • Manje skladištenja prazne ambalaže i robe koja čeka da bude otpremljena
 • Nema dodatnog slaganja na podlogama
 • Efikasne operacije pakovanja, bilo da su automatske ili ne