Informacije o dobavljačima

Naši dobavljači igraju važnu ulogu u ispunjavanju naše poslovne misije, i zato radimo zajedno na obezbeđivanju odgovorne i poštene kupovine.

Važno nam je da naši dobavljači ispunjavaju iste standarde koje primenjujemo na naše poslovanje.