hands-with-a-plant.jpg

Odgovorno snabdevanje

U DS Smith-u smo fokusirani na isporuku održive vrednosti svim našim zainteresovanim stranama. Za nas se istinski održiva vrednost nalazi kada se balansiraju potrebe našeg poslovanja, naše životne sredine i naših ljudi.

Stoga smo definisali Globalne standarde za dobavljače, koji pružaju informacije o našim očekivanjima i zahtevima u oblastima etičke poslovne prakse, društvenog upravljanja i upravljanja životnom sredinom. Naši globalni standardi za dobavljače zasnovani su na ETI osnovnom kodu koji je zasnovan na konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO).