image2b6pl.png

Nova rešitev meri vpliv oblikovanja embalaže na okolje

Spletno nakupovanje, ki je med pandemijo covida-19 doživelo pravi razmah, predstavlja novo obremenitev za okolje. Dodatna E-Commerce embalaža s polnili iz umetnih mas se tako pridružuje več kot 316.000 tonam odpadne embalaže, ki letno nastane v Sloveniji. Le manjši del te pa je primerne za ponovno uporabo ali recikliranje. Da bi bil prehod v krožno gospodarstvo hitrejši in uspešnejši, so pri podjetju DS Smith zasnovali meritev krožnega oblikovanja – edinstveno orodje, ki podpira podjetja pri zasledovanju trajnostnih ciljev.

Krožno gospodarstvo se začne pri oblikovanju embalaže

Oblikovanje embalaže je eden ključnih elementov krožnega gospodarstva, saj več kot 80 % vpliva izdelka na okolje nastane prav v fazi načrtovanja. Tradicionalno poslovanje (kot tudi tradicionalna potrošnja) sledi vzoru linearnega gospodarstva, kar pomeni, da ne razmišljamo, kaj se z izdelki zgodi po uporabi. Pri krožnem oblikovanju pa upoštevamo vpliv oblikovanja na okolje in vse ostale zorne kote ter interesne skupine. Krožno gospodarstvo je v središču DS Smith strategije »Za sedanjost in prihodnost«, ki se osredotoča na zapiranje snovnih zank z boljšim oblikovanjem, zaščito naravnih virov z izkoriščanjem vseh vlaken in opremljanje ljudi za prehod na krožno gospodarstvo. Do leta 2023 bo podjetje DS Smith izdelovalo samo reciklabilno embalažo ali embalažo za ponovno uporabo, cilj podjetja pa je, da se bo do leta 2030 vsa embalaža reciklirala ali ponovno uporabila.

Meritev krožnega oblikovanja – rešitev za doseganje trajnosti

Podjetja bodo sedaj lahko natančno vedela, kakšen vpliv ima njihova embalaža na okolje – z meritvijo krožnega oblikovanja, ki so jo zasnovali pri DS Smith, vodilnemu embalažnemu podjetju. Edinstvena rešitev na trgu meri in količinsko opredeljuje trajnostne učinke embalaže po osmih ključnih kazalnikih: ogljični odtis, oblikovano za ponovno uporabo, optimizacija oskrbovalne verige, reciklabilnost, okolju prijazno, poraba materialov, obnovljivi viri in vsebnost recikliranih vlaken. Podatki iz meritve krožnega oblikovanja omogočajo blagovnim znamkam in podjetjem, da primerjajo različne oblikovalske rešitve, kar jim pomaga pri zmanjševanju odpadkov in onesnaževanja ter ohranjanju materialov in izdelkov dlje v uporabi.Kazalniki meritve krožnega oblikovanja podjetja DS Smith

»Z meritvami krožnega oblikovanja našim strankam omogočimo primerjanje različnih embalažnih rešitev, da se lažje odločijo za tiste izdelke, ki najbolje podprejo njihovo trajnostno strategijo in cilje. Meritve podjetjem pomagajo pri učinkovitejšem komuniciranju s kupci in podpirajo njihov prehod v krožno poslovanje,«

pojasnjuje Alenka Knez, vodja oblikovanja in inovacij pri DS Smith Slovenija, in dodaja: 

»Meritev krožnega oblikovanja je na voljo na vseh DS Smith lokacijah pakiranja po svetu, pri nas jo izvajajo oblikovalci razvojnega PackRight centra s sedežem v Brestanici.«

Oskar za trajnostno embalažo

Trajnostna E-commerce embalaža, narejena s pomočjo meritev krožnega oblikovanja, vsebuje 100 % recikliranega materiala iz obnovljivih virov, v celoti je reciklabilna in primerna za ponovno uporabo. Zaradi posebne konstrukcije je embalažo mogoče hitro in enostavno sestaviti, izdelek je dodatno zaščiten pred poškodbami med dostavo, poseben zatič pa preprečuje neavtorizirano odpiranje. V DS Smith so za svojo inovacijo prejeli embalažnega oskarja, v nagrajeni embalaži pa bodo skupaj z organizatorji tekmovanja Web Retailer Award pošiljali pokale najboljšim spletnim trgovcem regije Adriatik.

Trajnostna E-commerce embalaža z meritvami krožnega oblikovanja

Okoljska ozaveščenost kupcev narekuje poslovanje podjetij

Uvedba meritev krožnega oblikovanja je naslednji korak v nizu načel krožnega oblikovanja embalažnih rešitev, ki so nastala v sodelovanju s Fundacijo Ellen McArthur, katere strateški partner je DS Smith. Načela pomagajo podjetjem zmanjšati količino odpadkov in onesnaževanje, ohraniti izdelke in materiale v uporabi dlje časa ter obnavljati naravne sisteme. Pomembnost odgovornega odnosa do planeta in njegovih prebivalcev je že v ospredju resolucij in zakonov, ki jih sprejemajo države. Tudi številne raziskave kažejo, da so kupci postali bolj okoljsko ozaveščeni kot kadarkoli doslej in si želijo več embalaže iz kartona ali papirja namesto embalaže na osnovi plastike. Skoraj tretjina evropskih potrošnikov je prenehala kupovati izdelke določenih blagovnih znamk, ker njihova embalaža ni trajnostna, je pokazala raziskava DS Smith. Podjetja, ki uporabljajo reciklirane materiale in trajnostne embalažne rešitve, v očeh kupcev dosegajo večji ugled in si tako zagotovijo konkurenčno prednost.

Krožno gospodarstvo in embalaža