Trajnostno poročilo 2022

Vsako leto objavimo izčrpno trajnostno poročilo, ki podrobno opisuje napredek pri doseganju naših trajnostnih ciljev.

Od uvedbe naše strategije Zdaj in za prihodnost smo dosegli izjemen napredek – nadomestili smo problematično plastiko, zmanjšali izpuste toplogrednih plinov in zagotovili inovativne rešitve za recikliranje. Krožnost širimo na naše stranke in celotno družbo.

Ključni uspehi v poslovnem letu 2021/22

 • Izdelali smo embalažo, ki jo je mogoče v celoti reciklirati ali ponovno uporabiti.
 • 313 milijonov enot problematične plastike smo zamenjali z reciklabilnimi alternativami (od 2020/21).
 • Izpuste toplogrednih plinov smo zmanjšali za 29 % (na tono proizvodnje; v primerjavi z 2015).
 • Zadali smo si cilj, skladen z znanstveno utemeljenim »ciljem 1,5 %», da do leta 2030 zmanjšamo emisije toplogrednih plinov za 46 % (v primerjavi z letom 2019) in do leta 2050 dosežemo neto ničelne emisije.
 • Porabo vode smo zmanjšali za 5 % (na tono proizvodnje; v območjih s pomanjkanjem vode od leta 2019/20) in prejeli nagrado »CDP Water Security 'A List'».
 • Prepolovili smo število neskladnosti z dovoljenji za izpust (od 2020/21).
 • V krožno gospodarstvo in krožne življenjske sloge smo vključili 2,3 milijona ljudi.
 • Vse poslovne enote, kjer delujemo, so se letos vključile v dejavnosti lokalnih skupnosti.
 • Število nesreč pri delu smo zmanjšali za 6 %.
 • Polovica naših zaposlenih se je aktivno vključila v krožno gospodarstvo.
 • Z lokalnimi skupnostmi smo otvorili delo na 100-ih projektih o biotski raznovrstnosti (od 2020/21).

Z uporabo naših storitev lahko stranke pospešijo uresničevanje svojih ciljev za odstranjevanje problematične plastike. S pomočjo Metrike krožnega oblikovanja ocenimo stopnjo krožnosti obstoječe embalaže in identificiramo območja, kjer so možne izboljšave.

Samantha Upham
Trajnostni poslovni partner - Prodaja, trženje in inovacije

Trajnostno poročilo 2022 predstavlja naš napredek pri uresničevanju naše strategije Zdaj in za prihodnost, osredotočene na izzive trajnostnosti, s katerimi se soočamo danes, in tiste, ki bodo vplivali na prihodnje generacije.