Kaj je krožno gospodarstvo?

Krožno gospodarstvo je alternativni model gospodarstva, ki nasprotuje linearnemu načinu razmišljanja »vzemi – naredi – uporabi – zavrzi«. Temelji na načelih odprave odpadkov in onesnaževanja, ohranjanja materialov v uporabi čim dlje in obnavljanja naravnih sistemov.

Z daljšo uporabo izdelkov, opreme in infrastrukture izboljšamo produktivnost virov in drastično zmanjšamo povpraševanje po virih. S tem ustvarjamo bolj trajnostno družbo za sedanje in prihodnje generacije.

Krožno gospodarstvo si prizadeva zmanjšati razkorak med proizvodnim ciklom in naravnimi ekosistemi, ki so za preživetje ljudi ključni. Namen tega modela je ustvariti gospodarstvo, ki deluje v sožitju z našim naravnim svetom.

Trije principi krožnega gospodarstva

Ohranjanje materialov in izdelkov v uporabi čim dlje časa

Krožno gospodarstvo se nanaša na aktivnosti, ki ohranjajo vrednost v obliki energije, dela in materialov. Izdelke oblikujemo na trajnosten način, ki omogoča ponovno uporabo, predelavo in recikliranje. S tem materiali v gospodarstvu krožijo dlje časa.

Zmanjšanje količine odpoadkov in onesnaževanja

Krožno gospodarstvo prepoznava in odpravlja negativne vplive gospodarskih dejavnosti na zdravje ljudi in naravne sisteme. To zajema emisije toplogrednih plinov in nevarnih snovi, onesnaževanje zraka, tal in vode ter kopičenje odpadkov, ki nastajajo zaradi prometnih zastojev.

Obnavljanje naravnih virov

Krožno gospodarstvo se izogiba uporabi virov, ki niso obnovljivi, ter spodbuja ohranjanje ali povečanje obnovljivih virov. Na primer, z vračanjem dragocenih ranil v tla za podporo regeneracije ali z uporabo obnovljive energije namesto fosilnih goriv.

 

Prednosti krožnega gospodarstva

Prehod v krožno gospodarstvo prinaša številne koristi za naše gospodarstvo, naše okolje in naše ljudi. To vključuje:

  • zmanjšanje pritiska na naravne vire;
  • izboljšanje zanesljivosti oskrbe s surovinami;
  • povečanje konkurenčnosti;
  • spodbujanje inovativnosti;
  • spodbujanje gospodarske rasti.

Potrošniki bodo deležni bolj trajnih in inovativnih izdelkov, s katerimi bodo na dolgi rok izboljšali kakovost življenja in prihranili denar.

Kako lahko DS Smith vodi vaš prehod v krožno gospodarstvo?

Naš krožni poslovni model

Po vsem svetu smo prepoznavni po inovativnosti in kakovosti naših trajnostnih embalažnih rešitev iz valovitega kartona. Našim strankam pomagamo doseči večjo učinkovitost pri transportu in skladiščenju, izboljšati predstavitev izdelkov na trgovskih policah in s tem povečati prodajo. S ponovno uporabo papirnih vlaken vsako leto pred sečnjo rešimo 360.000 dreves.

Naš agilen pristop nam omogoča, da v 14-ih dneh izdelamo, uporabimo, zberemo in recikliramo kartonsko embalažo. Stremimo k razvoju inovativnih rešitev za reševanje najzahtevnejših svetovnih trajnostnih izzivov.

Naša trajnostna strategija: Zdaj in za prihodnost

Naša trajnostna strategija Zdaj in za prihodnost temelji na načelih krožnega gospodarstva in nas pri tem uvršča med vodilne v trajnostni industriji. S to strategijo si prizadevamo za reševanje takojšnjih izzivov in ustvarjanje trajnostnih rešitev, ki bodo izpolnjevale potrebe prihodnjih generacij.

Naš krožni poslovni model nam zagotavlja prednost, hkrati pa omogoča še korak dlje – osredotočamo se na zagotavljanje krožnih rešitev tako za naše stranke kot celotno družbo. Naše krožne rešitve vključujejo nadomestitev problematične plastike, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in zagotavljanje inovativnih rešitev za recikliranje.

Naše strateško partnerstvo s Fundacijo Ellen MacArthur

Maja 2019 smo postali strateški partner Fundacije Ellen MacArthur. Cilj sodelovanja je pospešiti prehod v krožno gospodarstvo za nas in naše stranke.

Naš namen in krožno gospodarstvo

Potrebujemo nov pristop k embalaži in močno vodstvo na tem področju. To je tisto, kar nas vodi pri uresničevanju našega namena, da preoblikujemo embalažo za spreminjajoči se svet. Zavedamo se, da ima krožno gospodarstvo pri izpolnjevanju družbenih potreb in zaščiti prihodnjih generacij ključno vlogo. S krožnim poslovnim modelom in embalažnimi rešitvami našim strankam pomagamo, da se učinkovito odzivajo na spremembe v potrošnikovih navadah. Naš cilj je zagotoviti več izbire in udobja, z manjšim vplivom na svet okoli nas.