Ogljik

Krepimo ogljično nevtralnost naših dejavnosti in vrednostne verige.

Da bi omejili globalno segrevanje na 1,5 stopinje v skladu s Pariškim sporazumom, moramo vsi hitro zmanjšati emisije.

V krožnem gospodarstvu lahko izpuste COzmanjšamo z izboljšanjem izrabe virov pri proizvodnji izdelkov ter povečanjem uporabne obnovljive energije.

DS Smith prispeva z zmanjševanjem količine odpadkov, ohranjanjem materialov v obtoku, izboljšanjem energetske učinkovitosti, vlaganjem v nove tehnologije in prehodom na rešitve, ki vključujejo obnovljivo energijo.

Hkrati podpiramo naše strateške dobavitelje, da postavijo svoje trajnostne cilje, ter pomagamo našim strankam doseči njihove zaveze glede ogljičnih izpustov. Naj cilj je do leta 2050 doseči neto ničelne emisije.

Naši cilji »ZDAJ«:

  • Do leta 2030 bomo zmanjšali emisije toplogrednih plinov za najmanj 46 % na tono proizvodnje (v primerjavi z ravnmi iz leta 2019).
  • Do leta 2027 bomo spodbudili vse naše strateške dobavitelje (ki z nakupljenimi izdelki in storitvami predstavljajo 76 % emisij) k določitvi lastnih trajnostnih ciljev.

Naši cilji »ZA PRIHODNOST«:

  • Do leta 2050 bomo dosegli neto ničelne emisije toplogrednih plinov.

 

Kako to dosegamo? 

Pretvorba odpadkov v energijo v papirnici Aschaffenburg

V sodelovanju z E.ON bomo do konca leta 2025 v naši papirnici Aschaffenburh bistveno izboljšali oskrbo z energijo z uporabo sežiga materialov, ki se ne morejo uporabiti za proizvodnjo papirja (kot dopolnilo zemeljskemu plinu). Celovita naprava bo vključevala sodoben kotel za pretvorbo odpadkov v energijo, avtomatiziran digitalni krmilnik, ki s pomočjo umetne inteligence optimizira energijo v realnem času, ter dva posodobljena plinska kotla, ki v okviru »priprave na prihodnost«, omogočata kasnejši uvedbo biogoriv. Pričakujemo, da bo predstavljena rešitev zmanjšala odvisnost od zemeljskega plina za 25 % in s tem prispevala k približno 50.000 tonam letnega zmanjšanja izpustov CO2.

Partnerstvo z dobaviteljem »LoCT Carbon School«

Pridružili smo se iniciativi vodenja dobaviteljev pri prehodu k podnebni trajnosti (Supplier LoCT). Gre za konzorcij globalnih blagovnih znamk, vključno z nekaterimi našimi ključnimi strankami, katerega namen je nuditi oporo manj izkušenim strateškim dobaviteljem pri začetku procesa izračuna njihovega ogljičnega odtisa, postavljanju ciljev na podlagi znanstvenih dognanj in pri izvajanju programa zmanjševanja izpustov. 95 % dobaviteljev, ki so sodelovali v programu izobraževanja (»Supplier LoCT Climate School«) je potrdilo, da so naloge pomagale pri povečanju sposobnosti njihovega podjetja za napredek na področju podnebnih ukrepov.

Zdaj in za prihodnost

Drugi cilji naše trajnostne strategije »Zdaj in za prihodnost«