Narava

Skrbimo za ohranjanje in obnavljanje naravnih virov.

Soočamo se z alarmantnim upadom biotske raznovrstnosti. Če želimo zavarovati in ohraniti naravno okolje, od katerega je odvisno vse življenje na Zemlji, moramo ukrepati zdaj.

Krožno gospodarstvo je zasnovano tako, da spodbuja ohranjanje narave. S tem ko spodbujamo dolgotrajnejšo uporabo virov in zagotavljamo, da naši pridobitni procesi pustijo prostor in čas naravi, da se obnovi, aktivno prispevamo k ohranjanju naravnega okolja.

Z odgovornim nabavljanjem, trajnostnim upravljanjem gozdov ter z našimi dejavnostmi v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zmanjšujemo naš vpliv na naravo in spodbujamo biotsko raznovrstnost.

Prav tako zmanjšujemo količino vode (na tono proizvodnje), ki jo črpamo iz narave. Posebno pozornost namenjamo območjem, ki se soočajo s potencialnim pomanjkanjem vode, s ciljem zmanjšanja pritiska na naravne sisteme.


Naši cilji »ZDAJ«: 

  • Do leta 2025 bomo merili in izboljševali biotsko raznovrstnost v gozdovih, ki so v naši lasti, ter ocenili našo odvisnost od narave.
  • Do leta 2025 bomo izvedli programe za ohranjanje biotske raznovrstnosti v vseh naših papirnicah.
  • Do leta 2025 bomo na vseh naših delujočih lokacijah predstavili načrte za upravljanje z vodo.

Naši cilji »ZA PRIHODNOST«:

  • Na podlagi znanstvenih dognanj si bomo postavili cilje za obnavljanje naravnega okolja.
  • Do leta 2030 bomo dosegli 10-odstotno zmanjšanje intenzivnosti črpanja vode v naših papirnicah, ki se nahajajo na območjih, kjer obstaja možnost pomanjkanja vode (v primerjavi z ravnmi iz leta 2019).

 

Kako to dosegamo? 

Prepoznavanje in spremljanje ogroženih in redkih vrst v naših gozdovih v Severni Ameriki  

Naša ekipa za upravljanje gozdnih virov v Severni Ameriki sodeluje s Šolo za gozdarstvo in naravne vire Warnell na Univerzi v Georgii pri izvajanju obsežnega projekta za identifikacijo in spremljanje lokalne biotske raznovrstnosti. V okviru tega projekta smo v našem gozdnem območju prepoznali več vrst, ki so izjemno pomembne. Pri tem smo uporabili različna orodja, kot so aplikacija iNaturalist, gradivo iz Smithsonian National Museum of Natural History, spletna stran Backyard Bird ter spletni sistem za ohranjanje okolja Službe za ribištvo in divje živali Združenih držav Amerike (U.S. Fish and Wildlife Service). Na osnovi teh raziskav bomo še naprej uporabljali najnovejšo tehnologijo, metode opazovanja in tehnike ohranjanja in s tem aktivno upravljali naše gozdove na trajnosten način, ki bo varoval naravo in lokalno biotsko raznovrstnost.

Nov sistem za obravnavo odpadnih voda v papirnici Zărnești

V letih 2022/2023 smo uspešno zaključili projekt nadgradnje čistilne naprave za odpadne vode v papirnici Zărnești v vrednosti 8,7 milijona evrov. Projekt je bil del širšega programa modernizacije, ki vključuje tudi zamenjavo kanalizacijskega sistema in izboljšanje procesa čiščenja vode. Glavni cilj projekta je zmanjšanje uporabe in odvzema sladke vode. S povečano ponovno uporabo in recikliranjem vode se pričakuje zmanjšanje odvzema vode za približno 20 %. Poleg tega se pri procesu čiščenja odpadne vode proizvaja bioplin z aerobno prebavo. V prihodnosti se načrtuje raba tega pridobljenega bioplina kot obnovljivega vira goriva v okviru nadgradnje kotla, kar bo zmanjšalo potrebo po zemeljskem plinu in zadovoljilo energetske potrebe papirnice. 

Zdaj in za prihodnost

Drugi cilji naše trajnostne strategije »Zdaj in za prihodnost«