Zdaj in za prihodnost

Z našo strategijo, ki jo uresničujemo, spodbujamo in vodimo prehod v krožno gospodarstvo z nizkim ogljičnim odtisom.

Trajnost je temeljni del krožnega poslovnega modela DS Smith. Zavezani smo k soustvarjanju krožnega gospodarstva z nizkim ogljičnim odtisom. To je naša pot, na kateri že več kot desetletje, združeni z našimi strankami in sodelavci, dosegamo pomemben pozitiven vpliv.

V naši strategiji »Zdaj in za prihodnost«, začrtani leta 2020, smo si postavili ambiciozne kratkoročne in dolgoročne cilje, s katerimi potrjujemo našo zavezanost krožnemu gospodarstvu in našemu namenu – preoblikovati embalažo za spreminjajoči se svet.

Naša trajnostna strategija »Zdaj in za prihodnost« vključuje cilje, ki se nanašajo na »Zdaj« in tiste »Za prihodnost«. Osredotoča se na izzive, s katerimi se soočamo danes, pa tudi tiste, ki bodo vplivali na prihodnje generacije. To nam omogoča, da vodimo prehod v krožno gospodarstvo.

Ponosni smo na dosežene rezultate, ki smo jih dosegli v partnerstvu z našimi strankami, dobavitelji in lokalnimi skupnostmi. Smo na dobri poti k doseganju naših ambicioznih ciljev, v nekaterih primerih pa pričakovanja že presegamo.

Naša trajnostna strategija - ukrepamo danes in s tem vodimo prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo.

Svet se nenehno spreminja, prilagajajo se tudi zahteve za vodenje, zato se naša strategija še naprej razvija.

Znotraj naših ključnih področij – krožno gospodarstvo, zmanjšanje ogljičnega odtisa, skrb za ljudi in skupnosti ter ohranjane narave – vidimo veliko priložnosti za uresničevanje novih načinov razmišljanja.  

Zdaj & Za prihodnost | Naša ključna področja