Ljudje & Skupnosti

Ustvarjamo varno, raznoliko in vključujoče delovno okolje ter aktivno sodelujemo v lokalnih skupnostih.

Krožno gospodarstvo je celovit sistem sprememb, ki ponuja priložnosti za izboljšanje okoljske trajnosti in spodbuja bolj vključujočo rast. Zavzemamo se – kot pri vsaki sistemski spremembi – za pošten in enakopraven prehod, pri čemer vsi deležniki uživajo enakomerno korist.

Varna, raznolika in vključujoča podjetja so trajnostna podjetja.

Naša najvišja prioriteta je, da zagotovimo varnost, zdravje in dobro počutje naših zaposlenih ter si prizadevamo, da se vsak zaposleni ob koncu delovnega dneva vrne domov varno in nepoškodovan.

Preko naše Mreže zaposlenih aktivno ozaveščamo o pomembnosti raznolikosti in vključevanja ter si prizadevamo za povečanje spolne in etnične raznolikosti.

V DS Smith tesno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, v katerih delujemo. Trudimo se biti predstavniki in partnerji skupnosti ter obenem strank, ki jim služimo. Z ozaveščanjem, razvojem veščin in zavezanostjo k dejanjem omogočamo našim zaposlenim, da prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo.


Naši cilji »ZDAJ«:

  • Do leta 2025 bomo vse naše zaposlene vključili v krožno gospodarstvo.
  • Vsako leto bomo vključevali v dejavnosti vse lokalne skupnosti, kjer delujemo.
  • Vsako leto bomo zmanjševali stopnjo pogostosti nesreč (Accident Frequency Rate – AFR).
  • Do leta 2025 bomo organizirali delavnice o »vključujočem« vodenju za vse naše vodstvene ekipe.
  • Do leta 2025 bomo razširili izvedbo SEDEX SAQ na vseh naših delujočih lokacijah in izvedli ustrezno revizijo SAQ-jev.

Naši cilji »ZA PRIHODNOST«:

  • Do leta 2030 bomo v krožno gospodarstvo in krožni način življenja vključili 10 milijonov ljudi.
  • Prizadevali si bomo za doseganje »Vision Zero«, kar se tiče nesreč.
  • Do leta 2030 bomo izboljšali spolno raznolikost s 40 % žensk na vodilnih položajih in si postavili tovrstni cilj tudi za druge zaščitene skupine.
  • Nadaljevali bomo s prizadevanjem za še večje spoštovanje človekovih pravic.

 

 Kako to dosegamo? 

Kampanja za zdravje in varnost na delovnem mestu  

DS Smith regija Vzhodna Evropa je v juniju 2022 izvedel akcijo »Mesec zdravja in varnosti«, ki je zajemal več kot 30 lokacij v 16-ih različnih državah. Več kot 5.000 zaposlenih se je aktivno udeležilo različnih delavnic in aktivnosti. Kampanja je bila izjemno dobro sprejeta in je krepila naše sporočilo, da je prav vsak posameznik odgovoren za spodbujanje kulture zdravja in varnosti.

Skupine zaposlenih za spodbujanje raznolikosti, enakosti in vključenosti

Naša Mreža za LGBTQ+ in zaveznike je bila ustanovljena oktobra 2021 in je bila naša prva skupina zaposlenih. Od takrat naprej je sprejela v našo organizacijo različne govorce, ustvarila koristne vodnike ter zastopala DS Smith na paradah ponosa. Sledile so ji še druge skupine, vključno s skupino za kulturo in etnično raznolikost, ki spodbuja vključujoče delovno okolje, skupino za spolno raznolikost, ki zagotavlja varno okolje in spodbuja medsebojno podporo med kolegi, ter skupino za invalidnost in zaveznike, ki si prizadeva za izboljšanje dostopnosti in opolnomočenja kolegov pri deljenju izkušenj o telesni invalidnosti, duševnem zdravju in nevrodivergenci.

Eco-razred v Nagykáti  

Na šolskem dvorišču osnovne šole »Váci Mihály Catholic Primary School« v kraju Nagykáta na Madžarskem so postavili »eko« razred, ki je bil razvit s pomočjo več kot 100 prostovoljcev in podporo dobrodelne organizacije DS Smith ter v sodelovanju z Oddelkom za načrtovanje stanovanjskih zgradb na Univerzi za tehnologijo in ekonomijo v Budimpešti. Vloga »eko« razreda je zagotoviti prostor za pouk na prostem, izobraževanje o okolju in dodatne programe, ki dopolnjujejo učni načrt šole.  

Zdaj in za prihodnost

Drugi cilji naše trajnostne strategije »Zdaj in za prihodnost«