Strategija

Naša vizija je postati vodilni ponudnik trajnostnih embalažnih rešitev. Našim strankam želimo ponuditi odlične storitve, kakovost, inovativnost in trajnostne embalažne rešitve.

Naše vrednote

 • Smo skrbni: Ponosni smo na to, kar počnemo, skrbimo za naše stranke, ljudi in svet okoli nas.
 • Smo zaupanja vredni: Zaupate nam lahko, da bomo vedno izpolnili svoje obljube.
 • Postavljamo izzive: Ne bojimo se drug drugemu postavljati izzivov, da bi našli boljšo pot naprej.
 • Smo odzivni: Iščemo nove ideje in se hitro odzivamo na nove priložnosti.
 • Smo vztrajni: Vse projekte dosledno zaključimo.

Strateški cilji

DS Smith želi postati vodilni ponudnik trajnostnih embalažnih rešitev. Želimo postati zanesljiv in strateški partner, ki strankam zagotavlja inovativne embalažne rešitve za različne potrebe.

Z osredotočanjem na naše strateške cilje našim vlagateljem zagotavljamo trajnostne donose in zadovoljujemo potrebe vseh naših deležnikov. Zastavili smo si naslednje cilje in načine za njihovo doseganje.

Navdušiti naše stranke

V letu 2021/22 smo:

 • Podprli naše stranke med pandemijo z vzdrževanjem kontinuitete naših storitev.
 • Okrepili našo vrednostno ponudbo in pomagali strankam, da so se bolje pozicionirale znotraj bolj krožnega gospodarstva.
 • Pospešili programe inovacij, vključno z nadomestitvijo plastike.
 • S strankami sodelovali fleksibilno in agilno.

V letu 2022/23 bomo:

 • Spodbujali krožnost in še naprej zagotavljali vodilne trajnostne rešitve na trgu.
 • Pospešili naše vodstvo na področju e-trgovine.
 • Nadaljevali z uvajanjem embalažnih inovacij.
 • Izboljšali kakovost storitev.

Uresničiti potencial naših zaposlenih 

V letu 2021/22 smo:

 • Izvedli globalno raziskavo o angažiranosti, da bi razumeli, kaj deluje, in katera področja je treba izboljšati.
 • Poslušali, odgovarjali in ukrepali.
 • Nadaljevali s praznovanjem prispevkov in uspehov zaposlenih z našim drugim virtualnim dogodkom nagrad Smithies.
 • Opremili vodje z orodji za spodbujanje visoke ravni zdravja in varnosti pri delu ter angažiranosti za dobro počutje.
 • Nadaljevali z razvojem našega vodstvenega kadra od zgodnjih talentov do srednjega in višjega vodstva.
 • Ponudili več priložnosti za razvoj zaposlenih z nudenjem novih načinov dostopa do učenja.
 • Pospešili naše prizadevanja za raznolikost in vključenost z večanjem raznolikosti vodstev ter ozaveščanjem in aktiviranjem različnih skupin zaposlenih.
 • Izvedli funkcionalne sestanke s talenti ob podpori podatkov o vsestranskosti ter kariernega svetovanja za pospešen razvoj njihovih raznolikih talentov.

V letu 2022/23 bomo:

 • Organizirali skupine, kjer bomo aktivno poslušali mnenja zaposlenih, da bomo lahko izvedli potrebne ukrepe. To bomo dosegli z rednimi anketami in zbiranjem povratnih informacij.
 • Še naprej priznavali trud in prispevek naših zaposlenih prek programa priznanj Smithies.
 • Združevali mnenja zaposlenih, da bomo oblikovali strategijo, ki bo ljudem omogočila, da bodo v podjetju DS Smith lahko dosegli svoj polni potencial.
 • Spodbujali kulturo, ki postavlja na prvo mesto zdravje, varnost in dobro počutje zaposlenih, preko naših lokalnih omrežij.
 • Nadaljevali z vlaganjem v naše vodje, da bodo lahko bolje podprli naše zaposlene.
 • Ponudili redna usposabljanja, da bomo izboljšali tehnične in operativne sposobnosti zaposlenih z uporabo najnovejše tehnologije za učenje.
 • Nenehno preverjali uspešnost različnih pristopov, ki zaposlenim omogočajo dostop do dodatnega izobraževanja in razvoja.
 • Aktivno delali na tem, da bo naše delovno okolje še bolj raznoliko in vključujoče, z razširjanjem skupin, ki podpirajo zaposlene, lokalnih omrežij in organizacijo okroglih miz.
 • Še naprej organizirali srečanja, kjer bomo obravnavali talente na različnih ravneh in področjih podjetja ter podpirali razvoj raznolikih talentov prek naših vodstvenih programov.

Vodili na področju trajnosti 

V letu 2021/22 smo:

 • Določili cilj, ki temelji na znanstvenih podatkih, da do leta 2030 v primerjavi z letom 2019 zmanjšamo emisije toplogrednih plinov obsega 1, 2 in 3 za 46 odstotkov ter do leta 2050 dosežemo neto ničeln izpust.
 • Dosegli napredek v naši strategiji trajnosti "Now and Next"; dosegli smo cilje za proizvodnjo 100-odstotno reciklabilne ali ponovno uporabljive embalaže ter financiranje 100 projektov biotske raznovrstnosti po Evropi in Severni Ameriki, kar je bilo prej načrtovano.
 • Uvrstili smo se na prestižni ‘A List’ za varnost vode CDP, povečali smo našo oceno CDP za podnebne spremembe na A- in pridobili oceno ‘Platinum’ od EcoVadis.
 • Imeli svojo vlogo na COP26, s postavitvijo instalacije trajnostne embalaže v kavarni Fundacije Ellen MacArthur v New York Times Climate Hub, kjer smo predstavili naš načrt poučevanja o krožnem gospodarstvu kot del našega cilja, da do leta 2030 vključimo pet milijonov ljudi v krožno gospodarstvo in krožne načine življenja.

V letu 2022/23 bomo: 

 • Spodbujali našo agendo krožnega oblikovanja in inovacij, da zagotovimo, da bo vsa naša embalaža ponovno uporabljiva ali reciklabilna, zamenjali bomo problematične plastike in optimizirali rešitve, da ne bi uporabili več naravnih virov kot je nujno potrebno.
 • Nadaljevali z napredkom v naši strategiji trajnosti "Now and Next".

Podvojili obseg in dobičkonosnost poslovanja

V letu 2021/22 smo: 

 • Dosegli 5,4-odstotno rast volumna valovite kartonske embalaže.
 • Dosegli 29-odstotno rast prilagojenega EBITA.
 • Dosegli 7-odstotno rast prostega denarnega toka, pri čemer je bilo razmerje med neto dolgom in EBITDA 1,6-krat.

V letu 2022/23 bomo:

 • Nadaljevali z rastjo volumna v obsegu 2-4 odstotkov.
 • Nadaljevali z upravljanjem stroškov v inflacijskem okolju.
 • Vlagali v rast, inovacije in okoljsko učinkovitost.