Pomagali dobrodelnim organizacijam v boju s pandemijo Covid-19

DS Smith, vodilni ponudnik trajnostnih embalažnih rešitev iz kartona, je podaril 2.300 škatel dobrodelnima organizacijama Anina zvezdica in Rdečemu križu Slovenije. Tako so med pandemijo podprli pomembni dobrodelni organizaciji in prispevali k razdelitvi paketov hrane in paketov nege slovenskim družinam v stiski.

Majda Androjna, generalna direktorica DS Smith Slovenija, pove: »Želimo izraziti svojo podporo in hvaležnost za pomembno delo s strani organizacije Anina zvezdica, katere člani so 100% prostovoljci, delajo izključno v svojem prostem času ter organizaciji Rdeči križ Slovenije, ki zagotavlja pakete hrane in druge nujne storitve v času pandemije Covid-19. V DS Smith se zavzemamo za pomoč lokalni skupnosti, bodisi z zagotavljanjem embalažnih rešitev za varno distribucijo nujnih dobrin ali z donacijami sredstev združenjem, ki podpirajo pobude skupnosti. Prepričani smo, da naša podpora prispeva k izgradnji boljše prihodnosti.«

Kot del svoje globalne zaveze, da se odzovejo na zahteve, ki jih povzroča pandemija, je bila glavna naloga DS Smith zdravje in dobro počutje vseh zaposlenih. Podjetje je v tem težkem obdobju še naprej osredotočeno na podporo vseh svojih kupcev, zlasti tistih, ki nudijo osnovno blago, kot so hrana, medicinski pripomočki in higienski izdelki.