Ce este economia circulară?

Economia circulară reprezintă o soluție alternativă la actuala economie liniară bazată pe o mentalitate de tipul „exploatare, fabricare, consum și aruncare”. Este un model care se bazează pe principiile de eliminare a deșeurilor și a poluării, de păstrare a produselor și materialelor în uz și de regenerare a sistemelor naturale.

Acest lucru înseamnă că, menținând produsele, echipamentele și infrastructura în uz mai mult timp, îmbunătățim productivitatea acestor resurse. Acest lucru reduce drastic cererea noastră de resurse, creând o societate mai durabilă pentru generațiile prezente și viitoare.

În cadrul unui model de economie circulară, scopul este de a reduce decalajul dintre producția și ciclurile ecosistemelor naturale – de care oamenii depind în cele din urmă. Nu este vorba despre a fi „mai puțin dăunător”, ci de a crea o economie care să funcționeze în armonie cu lumea noastră naturală.

O economie circulară își propune să redefinească creșterea, concentrându-se pe beneficii la nivelul întregii societăți. Acest lucru presupune decuplarea treptată a activității economice de consumul de resurse finite și eliminarea deșeurilor din sistem.

Definiția dată de Ellen MacArthur Foundation economiei circulare

Cele trei principii ale economiei circulare

Păstrarea în uz a produselor și a materialelor

O economie circulară favorizează activitățile care păstrează valoarea sub formă de energie, muncă și materiale. Asta înseamnă orientarea spre durabilitate, reutilizare, re-fabricare și reciclare pentru a menține produsele, componentele și materialele în circulație în economie.

Eliminarea deșeurilor și a poluării

O economie circulară dezvăluie și elimină impactul negativ al activității economice care dăunează sănătății umane și sistemelor naturale. Acest lucru include emisiile de gaze cu efect de seră și de substanțe periculoase, poluarea aerului, a solului și a apei, precum și pierderile structurale, cum ar fi ambuteiajele.

Regenerarea și reînnoirea sistemelor naturale

O economie circulară evită utilizarea resurselor neregenerabile și le conservă sau le îmbunătățește pe cele regenerabile, de exemplu prin reîntoarcerea nutrienților valoroși în sol pentru a sprijini regenerarea sau prin utilizarea energiei regenerabile în locul celei bazate pe combustibili fosili.

Beneficiile unei economii circulare

Trecerea la o economie mai circulară va avea o serie de beneficii pentru economia noastră, pentru mediul înconjurător și pentru oameni. Printre acestea se numără:

  • reducerea presiunii asupra resurselor naturale;
  •  îmbunătățirea securității aprovizionării cu materii prime;
  • creșterea competitivității;
  • stimularea inovației;
  • impulsionarea creșterii economice.

De asemenea, consumatorii vor avea la dispoziție produse mai durabile și mai inovatoare, care le vor crește calitatea vieții și le vor permite să economisească bani pe termen lung.

Pionieratul DS Smith în circularitate

Modelul nostru circular de afaceri

Suntem recunoscuți în întreaga lume pentru inovație și pentru calitatea ambalajelor noastre. Produsele noastre pot îmbunătăți eficiența transportului și a depozitării, pot stimula prezentarea cu amănuntul și pot crește vânzările de produse pentru clienții noștri – și facem acest lucru folosind carton ondulat sustenabil. Prin reciclarea fibrelor de hârtie din cartonul nostru, putem salva de la tăiere peste 360.000 de copaci în fiecare an.

Avem capacitatea de a produce, utiliza, colecta și recicla ambalajele de carton în 14 zile. Avem ambiția de a utiliza inovații pentru a aborda unele din cele mai complexe provocări cu care se confruntă lumea în privința sustenabilității.

Strategia noastră de sustenabilitate Now and Next

Strategia noastră de sustenabilitate Now and Next se concentrează pe economia circulară, ne ghidează ambiția și ne poziționează ca un lider sustenabil la nivel de industrie. Această strategie a fost concepută pentru a stabili o foaie de parcurs clară în vederea abordării provocărilor imediate și, în același timp, pentru a răspunde nevoilor generației următoare prin crearea de soluții aliniate principiilor economiei circulare.

Strategia menționată ne permite să mergem dincolo de a avea un model de afaceri circular puternic și să oferim soluții mai circulare pentru clienții noștri și pentru întreaga societate – înlocuind materialele plastice dăunătoare, eliminând carbonul din lanțurile de aprovizionare și oferind soluții de reciclare inovatoare.

Scopul nostru și economia circulară

Este nevoie de o nouă abordare în domeniul ambalajelor. Și, de asemenea, este nevoie de un spirit hotărât de conducere în industria în care activăm. Aceasta este motivația care ne ghidează și motivul pentru care avem un țel comun, acela de redefinire a ambalajelor pentru o lume în schimbare. Știm că economia circulară joacă un rol vital în satisfacerea nevoilor societății și în protejarea generațiilor viitoare, prin urmare, prin revoluționarea modelului nostru de afaceri și a soluțiilor de ambalare, ne vom urmări în continuare scopul de a ne ajuta clienții să răspundă la schimbarea obiceiurilor de cumpărare cu soluții de ambalare durabile de care are nevoie societatea noastră. Ne dorim mai multe opțiuni și mai multe avantaje, dar cu un impact mai redus asupra lumii înconjurătoare.