Gestionarea apei

Apa joacă un rol esențial în activitatea noastră, în special în procesul de producție a hârtiei. Fibrele sunt transportate prin procesul de producție, de la celuloză la hârtie, folosind apă, iar apoi aburul supraîncălzit este utilizat pentru a usca hârtia.

Apa este, de asemenea, utilizată pentru a dilua amidonul în fabricile noastre de carton ondulat, care apoi leagă mai multe straturi de hârtie împreună pentru a crea carton și în toate unitățile pentru răcirea utilajelor și curățare.

În calitatea noastră de companie cu un consum mare de apă, este important să consumăm, să reciclăm și să tratăm apa pe care o folosim în mod responsabil și eficient, astfel încât să ne minimizăm impactul atunci când returnăm apa în mediul natural și să respectăm toate cerințele legislative.

Prioritatea noastră principală în gestionarea apei este calitatea. La DS Smith, peste 80% din apa pe care o extragem în scopuri proprii este returnată pentru a fi tratată prin intermediul epurării proprii sau municipale a efluenților. Apa rămasă se pierde prin evaporare în timpul procesului de fabricare a hârtiei sau prin diluarea amidonului. Cel mai mare consumator de apă din activitatea noastră este Divizia noastră Paper, unde utilizăm sisteme de tratare a apelor uzate pentru a ne asigura că efluentul pe care îl deversăm este purificat, sigur din punct de vedere ecologic și îndeplinește toate cerințele de reglementare. Toate unitățile noastre monitorizează nivelurile COD, BOD și AOX, pH-ul și solidele suspendate, care reprezintă un element cheie pentru gestionarea performanței în vederea prevenirii incidentelor de poluare și pentru a asigura revenirea apei în mediul înconjurător în aceeași stare sau în condiții mai bune decât atunci când a fost extrasă. În unele unități, tratăm și apa uzată în numele comunității locale.

Cea de-a doua noastră prioritate în gestionarea apei este administrarea unităților noastre care se află în zone cu un nivel ridicat de stres hidric. Evaluarea riscurilor legate de apă în operațiunile noastre continuă să sugereze că majoritatea unităților noastre se află în regiuni în care apa dulce este o resursă relativ abundentă, cu excepția Lucca. Gestionăm această unitate îndeaproape pentru a ne asigura că rămânem în limitele de extracție și avem planuri specifice localizate de identificare, atenuare și gestionare a riscurilor pentru a utiliza apa într-un mod mai sustenabil și mai eficient.

În cele din urmă, a treia noastră prioritate este reducerea consumului total de apă. În mod predominant, apa noastră provine din foraje (53%) și apă de suprafață (42%). Aceasta este cea mai dificilă zonă de abordat, deoarece apa este crucială pentru afacerea noastră, iar nivelurile noastre de producție continuă să crească. De asemenea, există un echilibru delicat și extrem de tehnic, deoarece reducerea consumului de apă duce la o creștere a consumului de energie. Pe baza reperelor din industrie, am identificat un nivel optim de utilizare a apei de 6,5 m3/tonă de producție.