• Corporate
  • Media
  • Media hub
  • DS Smith accelerează planurile de reducere a carbonului prin angajamentul de limitare a încălzirii globale

DS Smith accelerează planurile de reducere a carbonului prin angajamentul de limitare a încălzirii globale

DS Smith, lider în producția de ambalaje sustenabile, parte a indicelui FTSE100, și-a anunțat recent angajamentul de aliniere a operațiunilor globale la un scenariu de 1,5°C, așa cum este stabilit în Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Documentul, ce cuprinde acțiunile care vor fi întreprinse pentru atingerea scenariului de 1,5°C, a fost trimis către Science Based Targets (SBTi)* pentru a fi verificat.

Pentru a realiza acest lucru, DS Smith accelerează reducerea emisiilor de carbon ale propriilor operațiuni, precum și ale partenerilor și furnizorilor săi, luându-și angajamentul să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES), pe domeniile 1, 2 și 3, cu 46% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2019. Aceste obiective vor menține compania DS Smith, care este membră a inițiativei Race to Zero a ONU, în conformitate cu angajamentul său anterior de a atinge Net Zero** emisii de carbon până în 2050.

Pentru următorii ani, DS Smith are planuri ambițioase de creștere. Compania se axează pe tranziția către o economie circulară, iar aceste angajamente sunt o parte crucială a strategiei noastre de sustenabilitate Now and Next

Miles Roberts
Group Chief Executive la DS Smith

Investește în viitor

Pentru a-și îndeplini acest angajament, DS Smith va investi în mod constant, pe perioada următorilor 28 de ani, în propriile operațiuni. Se vor face investiții în adoptarea de soluții de inginerie de ultimă generație, cum ar fi tehnologia cazanelor cu biometan. Compania va valorifica, de asemenea, surse de energie regenerabilă autogenerate, cum ar fi cele eoliene și solare, și acordurile de cumpărare a energiei electrice pentru a înlocui electricitatea din rețea.

Colaborarea cu partenerii

De asemenea, DS Smith își va încuraja toți furnizorii strategici să adopte obiective bazate pe știință până în 2027. Acest lucru vine în urma răspunsului primit de la părțile interesate, care încearcă să lucreze cu business-uri similare, ce sunt angajate în inițiative precum Science Based Targets și Net Zero, dar care au și un angajament față de economia circulară. Ca parte a acestei abordări, DS Smith va lucra îndeaproape cu partenerii, furnizorii, clienții și factorii de decizie politică pentru a aborda în mod colectiv schimbările climatice prin economia circulară, în conformitate cu obiectivele ambițioase ale DS Smith.

circular lesson plan resized.jpg

Angajamentul față de Net Zero

Sprijinirea îndeplinirii acestor angajamente este un plan ambițios de tranziție către Net Zero, care va stabili acțiunile strategice cheie și reperele ce vor defini tranziția DS Smith către Net Zero. Planul, care va fi publicat în această vară, este aliniat cu strategia de creștere a Grupului și prezintă inițiativele ce urmează a fi întreprinse, acordând prioritate celor mai mari surse de emisii de GES***.

Avem nevoie de o economie circulară, pentru a aborda aceste emisii și a atinge obiectivele stabilite în Acordul de la Paris. Anunțul de astăzi arată DS Smith, este angajat în acțiuni ambițioase

Andrew Morlet
CEO, Fundația Ellen MacArthur

DS Smith este în situația unică prin care își poate ajuta clienții furnizându-le soluții circulare, iar anunțul de astăzi ne va permite să facem asta cu și mai mult impact

Wouter van Tol
Head of Government, Community Affairs & Sustainability la DS Smith

*Inițiativa Science Based Targets implică și sprijină companiile în definirea a cât de mult și cât de repede au nevoie să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

**Termenul Net Zero se referă la echilibrul dintre cantitatea de gaze cu efect de seră produsă și eliminată din atmosferă.

***Planul de tranziție Net Zero al DS Smith ia în considerare costurile viitoare ale carbonului, disponibilitatea tehnologiei și a mărfurilor, dar și previziunile costurilor. Acesta va fi actualizat periodic, susținut de procese solide de guvernanță și comunicat, în mod regulat, părților interesate.