Trends die van invloed zullen zijn op de wereld van consumenten, retailers & producenten

Wereldwijde trends

Trends die van invloed zullen zijn op de wereld van consumenten, retailers & producenten

Meer hierover lezen

Trends die de wereld veranderen

Wereldwijde trends zijn de grote, onderliggende krachten die van invloed zijn op de wereld van consumenten, retailers & producenten. We kunnen niet exact voorspellen in welke richting trends zich ontwikkelen, maar een beter begrip ervan helpt ons om hier met onze strategische plannen op in te spelen.

Retail & e-retail

E-commerce verandert winkelstraten. Het verandert onze levens thuis,
het verkeer op de weg en de arbeidsmarkt. In ontwikkelingslanden kan de e-retail de conventionele winkels helemaal overslaan. 

Merken

In het tijdperk van massaproductie waren merken een garantie voor kwaliteit. Nu hebben we direct toegang tot klantbeoordelingen. Productkwaliteit telt meer en adverteren minder. Toetredingsbarrières zijn in veel categorieën weggevallen, waardoor er heel veel 'micromerken' zijn ontstaan, van eenmansbrouwerijen tot nichespelers in de autobranche.

Sociale druk op verpakkingen

Over de hele wereld worden plastic tasjes verboden of wordt de consument verplicht ervoor te betalen. Via consumentencampagnes wordt druk uitgeoefend op retailers om minder verpakkingen te gebruiken. De ontwikkelingslanden, die een minder efficiënte infrastructuur voor afvalverwerking hebben, kunnen hierin leidend zijn.

Alternatieve materialen

Waar worden de verpakkingen van morgen van gemaakt? Op zetmeel gebaseerde thermoplasten die gemaakt zijn van groenteafval? Papiervezels van zeewier dat tot twaalf centimeter per dag groeit? Nu zijn dat nog exotische materialen. Maar dat was koolstofvezel ook ooit– en nu zijn grote delen van vliegtuigen daarvan gemaakt...

Ontwikkeling van de klantenbasis

Productiemethoden veranderen. Donkere fabrieken, gerund door robots, nemen in aantal toe. Hightech bedrijven kijken naar mogelijkheden om de productie terug te halen uit Azië en om sterk geautomatiseerde fabrieken te openen dichtbij hun klanten. Bedrijven produceren steeds meer klantspecifiek en minder in massa.

Demografische factoren

De middenklasse in ontwikkelingslanden groeit snel en gaat waarschijnlijk
nog sneller groeien. Retailers en producenten maken in allerijl producten en diensten waar deze nieuwe consumenten behoefte aan hebben. In de Westerse wereld worden huizen duurder, mensen ouder en krijgen mensen minder en op latere leeftijd kinderen.

Wetgeving

Momenteel is er een stevig debat gaande over de beste manieren om reductie, hergebruik, recycling en herstel van verpakkingen te combineren. Moet afval worden gerecycled, hersteld of verbrand? Wie moet betalen om van onze economie een kringloopeconomie te maken? Hier zullen de komende jaren stevige politieke discussies over worden gevoerd.

Technologie

Drones. Het 'Internet-of-Things'. Slimme producten die diensten worden en
diensten die ons in staat stellen om duurzame voorwerpen te delen. Kunstmatige intelligentie die weet wat we willen voordat we het zelf weten. Technologie-giganten als Google en Amazon die geld steken in slimme huizen en zelfsturende voertuigen. Veel is nog in ontwikkeling maar één ding is zeker: technologie verandert onze wereld.

Wilt u het volledige verslag downloaden?