sustainability-report-press-release.jpg

Alle verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar tegen 2025

DS Smith publiceert jaarlijks een duurzaamheidsrapport, waarin de negen ambitieuze doelstellingen worden geëvalueerd voor de divisies Packaging, Plastics, Recycling en Paper.

Als toonaangevende speler in de verpakkingsindustrie heeft DS Smith toegezegd dat tegen 2025 alle geproduceerde verpakkingen 100 procent herbruikbaar of recyclebaar zijn en van 100 procent gerecycled of chain-of-custody gecertificeerd papier gemaakt zijn tegen 2020 - waarmee het zijn klanten helpt om hun Zero Deforestation-doelstellingen te halen.

In 2018 werd een duurzaamheidsrapport gepubliceerd, waarin DS Smith in totaal negen nieuwe toezeggingen heeft gedaan op het gebied van duurzaamheid, nadat de bestaande energie-, water- en afvaldoelstellingen voor het grootste deel eerder dan gepland werden bereikt. Naast de verpakkingsspecifieke toezeggingen omvatten de nieuwe doelstellingen onder meer:

  • ervoor zorgen dat 100 procent van de leveranciers tegen 2025 voldoet aan de duurzaamheidsnormen
  • de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30 procent per ton productie verminderen ten opzichte van 2015.

DS Smith zal het volgende jaar sterke actieplannen opstellen en robuuste gegevens verzamelen voor de nieuwe doelstellingen, die volledig worden geschetst op www.dssmith.com/company/sustainability, waarover voor het eerst over 12 maanden zal worden gerapporteerd. Deze beloften weerspiegelen het streven van DS Smith om verpakkingen opnieuw te definiëren aangezien de gewoonten en verwachtingen van de consument snel veranderen.

In het verslag werd de nadruk gelegd op de vooruitgang die is geboekt ten opzichte van de bestaande doelstellingen en verbintenissen. 71% van de toezeggingen is gerealiseerd of ligt op schema en veel daarvan zijn nu geïntegreerd in de negen nieuwe doelstellingen en interne actieplannen. Tot de belangrijkste verwezenlijkingen van de afgelopen 12 maanden behoren:

  • 95% FSC®-certificering voor alle vestigingen binnen het toepassingsgebied van de divisies Packaging en Paper
  • Verbeterde EcoVadis-score - blijven in de top vijf van alle geëvalueerde organisaties
  • Voortzetting van de uitbouw van een netwerk van PackRight- en Impactcentra, in samenwerking met klanten voor het ontwerpen van brand-building packaging waarbij overtollige verpakkingen worden afgevoerd en de logistiek geoptimaliseerd.

Miles Roberts, Group Chief Executive van DS Smith, zei hierover in het verslag:

Innovatieve verpakkingen spelen een sleutelrol bij het aanpakken van een aantal mondiale duurzaamheidsuitdagingen - het garanderen van een efficiënter gebruik van hulpbronnen, het optimaliseren van de last-mile in de steeds meer verstedelijkte samenlevingen en het verminderen van voedsel- en productverspilling naarmate de bevolking groeit.

“Er moet meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat de positieve rol van goede, duurzame verpakkingen niet wordt vergeten. Nu de rol van verpakkingen steeds meer onder de loep wordt genomen, moeten we allemaal meer doen om een aantal van de uitdagingen in verband met "slechte verpakkingen" aan te pakken door samen te werken met de landelijke overheid, lokale overheden, merkfabrikanten, detailhandel, recyclers, verwerkers en consumenten.”

De wereld verandert. Door de opkomst van e-commerce zijn merkreputatie en verpakking nog nooit zo nauw met elkaar verweven geweest en door de toenemende blootstelling van consumenten aan verpakkingen worden relaties met merken steeds meer beïnvloed door secundaire en tertiaire verpakkingen. E-commerce verpakkingen moeten ook worden ontworpen om producten te beschermen bij een toenemend aantal raakpunten, en tegelijkertijd moeten de last-mile leveringen worden geoptimaliseerd.