De rol die recycling speelt bij het verminderen van koolstof voor bedrijven

Recycling en bescherming van het milieu gaan hand in hand. Naast het positieve effect dat recycling heeft op het verminderen van afval en vervuiling, kan het ook een van de snelste en eenvoudigste manieren zijn om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Bij de eerste gedachten over het verminderen van de koolstofvoetafdruk kijken we in eerste instantie wellicht naar onze eigen activiteiten om duurzamer te worden, terwijl het vaak waarschijnlijker is dat we een grotere impact zullen hebben door de koolstof van onze supply chains te verminderen.

Klimaatverandering is een van de grootste krachten die op dit moment onze planeet veranderen; daarom is ons doel dan ook: ‘Verpakkingen herdefiniëren voor een veranderende wereld’. In een recente enquête op de website was vermindering van de uitstoot zelfs de belangrijkste actie die de mensen als uitkomst van de COP 26 wilden zien.

Het afremmen van de klimaatverandering betekent dat de wereldeconomie koolstofvrij moet worden gemaakt en bij DS Smith streven we ernaar om tegen 2050 netto nul CO2-uitstoot te bereiken, met tegen 2030 een vermindering van de CO2-uitstoot van 46%, uitgaande van het niveau van 2019. Ook hebben we onlangs onze ambitieuze toezegging aangekondigd om onze wereldwijde activiteiten af te stemmen op een scenario waarbij de temperatuur met 1,5°C stijgt, zoals bepaald in het Klimaatakkoord van Parijs. Als Europa’s grootste recycler van karton en papier helpen onze oplossingen voor recycling en afvalbeheer ons nu al om onze doelstellingen te halen.

Door onze eigen koolstofuitstoot te verminderen, verminderen we ook die van onze partners, klanten en leveranciers, zodat we allemaal samen een verschil kunnen maken.

Hier zijn enkele manieren waarop onze oplossingen voor recycling kunnen helpen om minder CO2 uit te stoten.

Minder CO2 met behulp van een gesloten kringloop

Volgens een recente analyse van de levenscyclus kost het 70% minder energie om papier en karton te recyclen dan om het te vervaardigen uit onbewerkte grondstoffen. En waar energie bespaard wordt, wordt ook CO2 bespaard.

recycling 8501 resized.jpg

Bij DS Smith houden we elk jaar meer dan 6 miljoen ton papier en karton in de toeleveringsketen, waardoor verbranding en stortplaatsen worden vermeden. Het door onze Recycling Division ingezamelde materiaal wordt gerecycleerd en binnen 14 dagen tot nieuwe kartonnen verpakkingen verwerkt, waardoor we een echte gesloten kringloop-oplossing aan onze klanten kunnen aanbieden.

Door met ons samen te werken en het afval niet te verbranden of naar de stortplaats te brengen, kunnen bedrijven niet alleen profiteren van minder CO2-uitstoot, maar worden hulpbronnen ook langer benut.

Bekijk hier onze oplossingen voor recycling met gesloten kringloop in actie.

CO2 verminderen door natuurlijke hulpbronnen te beschermen

Volgens berekeningen van One Tree Planted is 1 hectare bomen in staat om tijdens de eerste 20 jaar van de boomgroei kooldioxide met een snelheid van ongeveer 4,5 ton per jaar te absorberen.

We zetten ons in om bossen te beschermen en onze klanten te helpen hun doelstellingen voor ‘Nul ontbossing’ te halen. Niet alleen gebruiken we 100% gerecycleerd papier, of papier met ‘chain of custody’ in onze producten, maar we kunnen ook papier tot wel vijfentwintig keer recyclen.

Bovendien werken we samen met One Tree Planted om de komende vijf jaar in heel Europa en Noord-Amerika meer dan 50.000 nieuwe bomen te planten, als onderdeel van ons streven om de biodiversiteit te beschermen en de natuurlijke omgeving te ondersteunen. Dit partnerschap is een nieuwe aanvulling op de bestaande activiteiten voor bosbouw en boomplanting in ons bedrijf.

tree planting resized.jpg

We zetten ons in voor het behoud van de biodiversiteit, en daarom hebben we vorig jaar toegezegd om 100 projecten voor biodiversiteit te financieren in het kader van onze duurzaamheidsstrategie Now and Next. Recente voorbeelden van de bescherming van natuurgebieden rond de plaatsen waar we actief zijn, zijn de aanplant van bomen en bloemen in plaatselijke kleuterscholen in Kruševac, Servië, in Belgrado, de verbetering van het plaatselijke ecosysteem rond de papierfabriek van Aschaffenburg, en de transformatie van de tuin van de De Vitaminebron School, in Oostzaan, Nederland, om de kinderen een unieke en duurzame leerervaring te bieden.

Verminder de uitstoot door minder afval naar de stortplaats te brengen

CO2 is slechts één van de broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Methaan is een ander broeikasgas dat 23 keer krachtiger is dan CO2 en wordt geproduceerd wanneer organische materialen, waaronder papier, ontbinden onder anaerobe omstandigheden (zonder zuurstof) op stortplaatsen.

Op dit moment zijn stortplaatsen, na de veeteelt, de tweede grootste veroorzaker van door de mens geproduceerd methaan. Uit een in mei 2021 gepubliceerd VN-rapport blijkt dat een onmiddellijke vermindering van de methaanuitstoot de beste en snelste kans is die de planeet heeft om de klimaatverandering af te remmen. En omdat we ons zo op recycling concentreren, gaat er minder afval naar de stortplaats, wat uiteindelijk betekent dat er minder methaan wordt geproduceerd.

CO2-reductie door plastic voor eenmalig gebruik aan te pakken

Schattingen geven aan dat plastic voor eenmalig gebruik verantwoordelijk kan zijn voor 5-10% van alle jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in 2050.

ocean-plastic-resized.jpg

Ons nieuwe, divisieoverschrijdende Recyclability Forum, dat wordt voorgezeten door onze Recycling Division, stuurt het werk van onze teams voor Sustainability, Innovation, Design, Research & Development en Technical Operations, om ervoor te zorgen dat we op één lijn zitten wat onze aanpak van recyclebaarheid betreft, zowel binnen DS Smith als bij de samenwerking met onze klanten en brancheorganisaties. Door deze aanpak zijn we in staat nieuwe verpakkingsconcepten en technische vooruitgang te ontwikkelen, die ons zullen helpen de kringloop van probleemplastic te sluiten en tegen 2025 meer dan 1 miljard stuks plastic uit de toeleveringsketen te verwijderen. Door onze eigen en bredere uitdagingen op het gebied van recyclebaarheid aan te pakken, zoals moeilijk te recyclen verpakkingen, veranderende wetgeving en industrierichtlijnen, kunnen we ook de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf blijven ondersteunen. Door een grote hoeveelheid plastic voor eenmalig gebruik te elimineren, kunnen we de koolstofbesparingen ook op deze manier aan onze klanten doorgeven.

CO2-reductie om de bedrijfsefficiëntie te verhogen

Het is onvermijdelijk dat recycling koolstofemissies veroorzaakt – van de brandstof die de inzamelvoertuigen verbruiken, tot de energie die nodig is om van de gerecyclede vezels weer papier te maken. We hebben aanzienlijk geïnvesteerd in de verbetering van onze processen en infrastructuur om ervoor te zorgen dat we groenere oplossingen voor recycling hebben en netto minder koolstof uitstoten. Dit kunnen we vooral zien in onze papierfabrieken, waar we aanzienlijk hebben geïnvesteerd in de nieuwste technologieën om de efficiëntie van papierproductie te verbeteren.

We hebben een bewezen staat van dienst als het gaat om het helpen van klanten om hun recycling te scheiden, verontreiniging te beperken en recyclingpercentages te verhogen, wat op zijn beurt weer voor aanzienlijke verbeteringen in inkomstenstromen en bedrijfsefficiëntie kan zorgen.

Lees meer over onze investering in efficiëntere energie en hernieuwbare energiebronnen.

Verlaag samen met ons de CO2-uitstoot

Leven in een wereld waar we alleen maar de mentaliteit hebben van ‘nemen-produceren-weggooien’ is niet langer houdbaar. Al tientallen jaren helpen we in heel Europa organisaties van allerlei omvang met hun uitdagingen op het gebied van recycling en afvalbeheer, en nu we overgaan op een circulaire economie, helpen we hen nu ook met hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

De verantwoordelijkheid om onze wereld koolstofvrij te maken om de klimaatverandering tegen te gaan ligt bij iedereen. Geen enkele persoon, overheid of bedrijf kan het alleen bereiken

Jonathan Edmunds
Recyclability & Sustainability Manager

Jonathan heeft toegevoegd ''Daarom hechten we zo veel belang aan de samenwerking met onze leveranciers, klanten en gemeenschappen waarin we actief zijn om waar mogelijk CO2 te verminderen. Het is de reden waarom we onze gemeenschappen schoonhouden, jongeren onderrichten over de circulaire economie en met partners werken aan oplossingen voor moeilijk te recyclen verpakkingen. Door afval te verminderen, recycling in gesloten kringlopen toe te passen en innoverende technologieën voor koolstofreductie te gebruiken, kunnen we de koolstofimpact van onze eigen activiteiten, en die van onze leveranciers en klanten, helpen te verminderen.''

Ontdek, ongeacht de grootte van uw bedrijf, hoe we met u kunnen samenwerken om het recyclingpercentage te verhogen, de CO2-uitstoot te verminderen en de impact van uw activiteiten op het milieu en de samenleving te verkleinen.