Heeft COVID-19 de houding ten opzichte van duurzaamheid veranderd?

Over de hele wereld heeft COVID-19 invloed gehad op elk aspect van ons leven. Betekent dit dat duurzaamheidsinitiatieven een stapje terug hebben gedaan, omdat consumenten en bedrijven zich meer richten op gezond blijven - en zelfs op het bedrijf overeind houden? Onze ervaring suggereert het tegenovergestelde.

Niels bio -NL.jpg

Over Niels Flierman - Als hoofd van Paper bij DS Smith richt Niels zich op de groei van ons bedrijf en het stimuleren van innovatie in de papierindustrie. Tijdens zijn carrière heeft hij leiding gegeven aan enkele van de grootste papierfabrieken in Europa, waarmee hij operationeel en commercieel succes heeft bereikt. Hij heeft eerder ook gewerkt als chemisch ingenieur en heeft een Master in papierproductiewetenschap en -technologie.

Geloven in een betere manier om zaken te doen

Tijdens de COVID-19-pandemie zou het gemakkelijk zijn geweest voor consumenten en organisaties om duurzaamheid over het hoofd te zien. In werkelijkheid heeft het er voor gezorgd dat we anders denken en zelfs dingen nog beter doen. Van de media tot overheden in heel Europa, is er een focus geweest op een post-COVID ‘Groen herstel’ en ‘Betere programma’s om de wereldeconomie op te starten met duurzaamheidsinitiatieven.

We hebben gezien dat een toenemend aantal organisaties hun activiteiten en producten duurzamer maakt en consumenten hierin een voortrekkersrol vervullen. We hebben zojuist een nieuw onderzoek afgerond in samenwerking met Ipsos MORI in 12 Europese gebieden, waaruit blijkt dat ondanks de COVID-19-crisis consumenten producten willen kopen van bedrijven die zich bezighouden met het opbouwen van een meer duurzamere wereld. 85% van de consumenten wil bijvoorbeeld producten kopen die zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal bevatten. Bijna een derde verklaarde dat ze gestopt zijn met het kopen van bepaalde merken omdat de verpakking daarvan niet duurzaam was.

sustainable-packaging.jpg

Duurzaamheid vormt de kern van ons bedrijfsmodel en we houden alle waardevolle hulpbronnen in gebruik, door afval uit de toeleveringsketens van klanten te reduceren en natuurlijke hulpbronnen te beschermen. In september lanceerden we onze nieuwe Duurzaamheidsstrategie Now and Next om ambitieuze doelen voor de toekomst vast te stellen en onze toewijding aan bestaande projecten en doelen te vernieuwen.

Nu veel wereldwijde merken zich ertoe verbinden om hun verpakking in 2025 100% recyclebaar te maken, hebben we onze eigen belofte voor 2023 belicht en richten we ons op het leveren van duurzaamheid die nu waarde kan toevoegen.

Het probleem plastic verdwijnt niet

Het probleem plastic blijft voor de consument centraal staan, dus bedrijven en retailers komen naar ons toe, zodat we ze kunnen helpen om duurzame alternatieven en beter recyclebare materialen te vinden. Daarom maken we deel uit van de 4evergreen Alliance, die innovatie in productontwerp voor recyclebaarheid ondersteunt en vraagt om de ontwikkeling van geoptimaliseerde inzamelingssystemen en geschikte recyclinginfrastructuren.

De papierproducten die we op de markt brengen ondersteunen onze overgang naar een circulaire economie omdat de percentages van verpakkingen op papierbasis (84% papier vs. 40% plastic)1 aanzienlijk hoger zijn. In ons consumentenonderzoek kwamen we tot de conclusie dat meer dan zes op de tien (62%) consumenten bereid zouden zijn meer te betalen voor voedingsproducten die minder plastic verpakkingen bevatten.

hard-to-recycle-materials.jpg

Onze toegewijde ontwerpers, R&D- en innovatieteams lopen ook voorop bij het vervangen van problematische plastics en het vinden van oplossingen voor moeilijk te recyclen materialen zoals koffiebekers. We werken samen met Aquapak om moeilijk te recyclen kunststof verpakkingen (bijvoorbeeld het type dat u ziet in pastadozen) te vervangen door een nieuw, in water oplosbaar en biologisch afbreekbaar polymeer.

 Beter papier leidt tot betere verpakkingen

Op dit moment kunnen vezels in onze verpakkingen tot 25 keer worden gerecycled en we werken er hard aan om niet meer vezels te gebruiken dan nodig om ons papier zo duurzaam mogelijk te maken. Het verminderen van de totale hoeveelheid materiaal die wordt gebruikt in verpakkingen is een andere uitdaging die we omarmen, samen met het verwerken ervan aan het einde van de levensduur. Kan het gemakkelijk worden gerecycled? Is de recyclinginformatie op de verpakking duidelijk? Is de juiste recyclinginfrastructuur aanwezig?

recycling-at-home.jpg

We bevinden ons dan nog wel in de COVID-19-pandemie, maar om het momentum van duurzaamheid te behouden en beter uit t bouwen, moeten we allemaal vooruit blijven kijken.

12018 Eurostat recycling