retail and shelf ready corrugated packaging solutions

Hyldeklar og salgsklar emballage (SRP/RRP)

Tendensen i retning af hyldeklar og salgsklar emballering har gjort emballering til en hel videnskab.

Optimal hyldeklar og salgsklar emballage

Det centrale koncept går ud på at tænke baglæns fra hylden. Det er i dag muligt at beregne de optimale dimensioner af en pakning for en bestemt type og mængde produkt for givne hyldedimensioner, afsætninger og genopfyldningsfrekvenser. 

I dag ser distributører af forbrugervarer en enorm fordel i at integrere hylde- og salgsklart emballagedesign i kampagnemiks for at generere omsætning ude i butikkerne, hvor salget finder sted. Vi kører stadig tættere parløb med salgsvirksomheder for at hjælpe dem til at nå deres mål over for kunderne, hvad enten det gælder varemærkepositionering, visuel opmærksomhed inden for kategorien eller vellykkede kampagner.

Salgsklar og hyldeklar emballageSalgsklar og hyldeklar emballage øger salget og omsætter forbrugsvarerne hurtigere

Salgsklar emballage kan øge lønsomheden fra fabriks- til butiksgulv gennem lavere logistikomkostninger, øget produkttilgængelighed og effektiv genopfyldning, samt understøttelse af den tilsigtede fremtræden af varemærket eller produktet.

Optimal hyldeklar og salgsklar emballage giver resultater

Så med salgsklar emballage kan I øge jeres omsætning og øge omsætningshastigheden af forbrugerprodukterne. Ude i butikkerne medfører hensigtsmæssig salgsklar emballage typisk:

 • Øget lagerbeholdning og bredere sortiment på hylden
 • Højere genopfyldningsfrekvens ude i butikkerne
 • Øget tilgængelighed
 • Varemærke- og kampagnekommunikation
 • Vellykkede lanceringer
 • God anvendelse af reklamemidler
 • Produktsynlighed og nem orientering for kunderne

I logistikkæden kan hensigtsmæssig salgsklar emballering generere besparelser både målt i penge og i CO2-aftryk:

 • Flere produkter per håndteret palle og færre palleflytninger
 • Færre lastbiler på vejene
 • Mindre lagerplads optaget af tomme emballager og varer, der står parat til afhentning
 • Ingen overflødige sekundæremballager inde i bakkerne
 • Effektive emballeringsprocesser – både automatiske og manuelle

DS Smith har vundet awards for hyldeklar og salgsklar emballage.