ESD-emballage

ESD-emballage (ESD = electrostatic discharge = elektrostatisk udladning) er afgørende for sikker transport og opbevaring af elektroniske produkter.

Den er specifikt designet til at forebygge opbygning af statisk elektricitet og dermed risiko for forringelse af de emballerede produkter. Statisk elektricitet frembringes ved gnidning mellem genstande af forskellige materialer, og problemet øges ved lav luftfugtighed.

ESD-emballage er uundværlig til emballering af elektronik indeholdende integrerede kredse, idet dise risikerer at brænde sammen, hvis de udsættes for store spændingsforskelle. Producenter og brugere af integrerede kredse skal derfor forebygge problemer ved at benytte egnede emballagematerialer og trykkemetoder.