Fra kasse til kasse på 14 dage

DS Smith er en af Europas førende leverandører af bæredygtige emballageløsninger. På tværs af hele Europa håndterer DS Smith hvert år 5,4 millioner tons genanvendeligt papir, og i England er DS Smith blandt de førende på markedet inden for genanvendelse.

DS Smith producerer bølgepap og indsamler brugt pap fra detailhandlen, industrielle maskiner, spildpap fra egne fabrikker og andre kilder. Herefter bliver pappet omdannet til nyt højkvalitetsgenbrugspapir på egne papirmøller. Derefter starter hele processen forfra – fra kasse til kasse.

Den effektive infrastruktur for genanvendelse af bølgepap muliggør, at kunderne kan være sikre på, at deres emballage genbruges og ikke bidrager til affald.

Mere end 80 % af bølgepappet i England genanvendes – et tal, der er højere end alle andre førende emballagematerialer. Det skaber en fornyelig ressource af papirfibre, som kan anvendes igen og igen.

Bølgepap: En del af et bæredygtigt system

Som resultat af et højt genbrugsvolumen og en ansvarlig styring af skovarealer, er papirfibrene i bølgepappet en fornyelig ressource, der aldrig vil slippe op.

Nye fibre og jomfrupapir stammer fra bæredygtige skove, hvor antallet af plantede træer som minimum matcher antallet af de træer, som fældes. Faktisk er skovarealaet i Europa vokset med 17 millioner hektar de seneste 20 år, og der plantes 33 % flere træer hvert år, end træer der fældes.

Plantning af nye træer er vital for absorbering af CO2 fra atmosfæren. En god og sund håndtering af de skovarealer, som anvendes i flere industrier – inklusiv bølgepapindustrien, spiller en vigtig og nødvendig økonomisk rolle i kontrol af drivhusgasser.

Papirfibrenes rejse rundt i DS Smiths genbrugssystem tager 14 dage. Men hvordan ser denne rejse ud? I vores video: Fra kasse til kasse på 14 dage (se øverst på denne side) , følger vi fibrene på deres rejse rundt i DS Smiths forsyningskæde.

PDF kurv

Du kan lave en skræddersyet PDF af udvalgte sider fra hele websitet. PDF'en kan også deles ved at bruge del via mail knappen

0 sider er blevet udvalgt til at blive samlet i din PDF

Del PDF via mail eller download det
   

PDF'en vil blive sendt til denne mailadresse