processed-foods.jpg

Forarbejdede fødevarer

Fabriksemballerede levnedsmidler vinder stadig større indpas, men kravene til hygiejne er høje. Vi tilpasser løbende vores emballager i retning af brugervenlige produkter, der er nemme for forbrugerne at transportere hjem.

Færdigvarebranchen oplever en stigende tendens i retning af butiksklare emballager. Transportemballagen skal altså ud over at beskytte indholdet uden større arbejdsindsats kunne forvandles til et indbydende display.

Producenterne stiller ofte lige så strenge krav til sekundæremballagerne som til primæremballagerne.

Takket være vores ekspertise inden for design af emballager til levnedsmiddelbranchen kan vi tilbyde løsninger i massiv pap eller kompositmaterialer. Emballager til jeres væsker eller bulkprodukter kan fremstilles i alle dimensioner.