Vi reducerer CO2

År efter år reducerer vi vores CO2-påvirkning.

Vores seneste væsentlighedsvurdering rangerede klimaændringer som en høj prioritet for vores interessenter. De forventer i stigende grad, at leverandører hjælper med at forhindre de mest alvorlige virkninger af klimaændringerne. Selvom vi har opnået en reduktion af CO2-påvirkningen på 31% i løbet af det sidste årti, mens vores forretning er vokset betydeligt, ser vi muligheden for at gå længere og hurtigere.

I 2020/21 udfordrede vi konsulenter til at optimere vores køreplan for virksomhedens lavemissionsøkonomi.

Vi er glade for at kunne annoncere vores nye forpligtelse til et videnskabeligt baseret mål for 2030, som vil kræve mindst 46% reduktion i CO2e-emissioner pr. ton produktion sammenlignet med 2019 og for at opnå netto-udledning på nul inden 2050.

 

NOW & NEXT...

I 2030 vil vi reducere vores CO2e-udledning med mindst 46 % pr. ton produktion i forhold til 2019, og i 2050 vil vi opnå en netto-udledning på nul.

Hvordan?

Vi investerer strategisk i vedvarende energikilder, grøn elektricitet og energieffektivitet

Nogle eksempler

  • Omdannelse af damp fra produktion til opvarmning af vores bygninger
  • Udvidelse af produktionsanlæg med anaerob teknik 
  • Køb af grøn elektricitet
  • Innovative gasturbiner udviklet med teknologi fra luftfartsindustrien

Vi sætter nye standarder for brændstofeffektivitet og skifter til sol-, vind-, jord-, vandkraft- og brintenergi, hvor det er muligt. Vi har indtil nu siden 2015 opnået en reduktion på 23 % i CO2-udledningen pr. ton produktion på et sammenligneligt grundlag, hvilket betyder, at vi er forud for vores mål. Det skyldes primært investeringer i udstyrsforbedringer og indkøb af grøn energi på vores fabrikker.

Vores chef for energieffektivitet, Martin Mead, beskriver, hvordan vi investerer i energieffektivitet og grøn energiteknologi for fortsat at reducere vores CO2-udledning.

Download vores rapport her og find ud af, hvordan vores nye strategi gør os i stand til at fjerne unødvendig plast fra supermarkedernes hylder, reducere CO2 udledningen i forsyningskæderne, tilbyde innovative emballage- og genanvendelsesløsninger og inddrage flere mennesker i den cirkulære økonomi.