Reducere affald og forurening

Reducere affald og forurening gennem cirkulære løsninger.

Vi bruger vores designprincipper og vores innovationsteams til at muliggøre den cirkulære økonomi. Resultatet er, at forsyningskæderne bliver forkortet og forenklet. Vi ønsker at sikre, at emballage ikke kun er et godt eksempel, men også på forkant er med til at gøre den cirkulære økonomi mulig i større skala.

NOW... 

I 2025 vil vi fjerne 1 milliard stykker unødvendig plast fra supermarkedernes hylder.

Hvordan?

  • Vi fortsætter med at fremme vores strategi om at erstatte unødvendig plast i vores vigtigste markedssegmenter og hos vores kunder
  • Vi identificerer de top 10 genstande, der er svære at genbruge, og finder løsninger
  • Vi optimerer transporten ved at udvikle løsninger til der kan fjerne unødvendig luft i pakkerne inden transport.

NEXT...

Vores mål er at muliggøre cirkulær økonomi inden for emballage og genanvendelse inden 2030 ved at erstatte den unødvendige plastik, reducere CO2-udledningen fra kunderne og eliminere emballageaffald fra forbrugerne.

 

Hvordan?

  • Vi vil skabe nye forretningsmodeller for at imødegå stigningen i e-handelsaffald
  • Vi vil undersøge og finde frem til nye materialer
  • Vi vil tilbyde CO2-neutral emballage

CASESTUDIE - Partnerskab med Aquapak for at løse verdens plastforureningskrise

 

Aquapak Hydropol
Bæredygtig polymer – HydropolTM

Hvert år ender mindst otte millioner tons plastik i verdenshavene. Vores forsknings- og udviklingsteam arbejder sammen med Aquapak, der er  producent af giftfrie, havsikre, opløselige polymerer. Vi vil producere en ny, bæredygtig polymer – HydropolTM. En innovativ løsning på problemet med kombinerede materialer i supermarkedet, til FMCG-markedet og e-handelsemballage. Hydropolbelagt™ papir har høj trækstyrke, rive- og perforeringsbestandighed og gode barriereegenskaber mod fedt og gasser. Det kan bruges til:

  • Plastlaminatfilm
  • Transparante vinduer i emballage
  • Papirbelægning

Hydropol™ er 100% biologisk nedbrydeligt, vandopløseligt med varmt vand, danner ikke skadelig mikroplast og er skader ikke havet. Det kan pulveriseres sammen med papirgenvindingsstrømmen uden at skabe plastaffald, og uden at påvirke lossepladser eller andre bortskaffelsesomkostninger negativt.