Våra kvalitetsbenämningar

Fr o m 14 maj 2018 lämnar vi nuvarande EUPS kvalitetsstandard bakom oss och implementerar nya benämningar på våra wellkvaliteter som bygger på BSI - Board Strength Index.

Varför gör vi detta?

Likadant i alla länder inom DS Smith Packaging-koncernen.
För att få det enhetligt och enklare att jämföra har DS Smith valt att inom företaget ha samma uppbyggnad och struktur när man namnger wellkvaliteter.

Så här läser man de nya benämningarna:
I och med denna förändring får vi en benämning i vilken vi kan utläsa kvalitetens styrkevärde på alla sammansättningar.

Vad innebär detta för dig?
I kommunikationen från oss, där vi idag anger kvaliteter, kommer de nya benämningarna att anges. För dig med landsöverskridande produktion blir jämförelse av kvaliteter enklare.

Vid frågor – kontakta din säljare så får du mer utförlig information.
I videon nedan berättar vi mer.

Information in English >>