Zaščita naravnih virov

Še naprej bomo skrbeli za gozdove in njihovo biotsko raznovrstnost

Začita gozdov in naravnih virov

Uporabili bomo čim manj naravnih virov, pri čemer bomo z inovacijami in oblikovanjem strankam ponudili več iz manj.

SEDAJ...

Do leta 2025 bomo optimizirali uporabo celuloznih vlaken za oskrbovalne verige vseh novih embalažnih rešitev.

Kako?

  • Konstrukcije naših embalažnih rešitev izboljšujemo s pomočjo programa za izboljšavo performanc (PACE).
  • Pregledujemo oskrbovalne verige naših kupcev in podatke ter optimiziramo posamezen življenjski cikel embalaže.
  • Dodajamo zahteve za optimizacijo celuloznih vlaken za vse nove embalažne izdelke.

V PRIHODNOSTI...

Do leta 2030 želimo optimizirati vsa celulozna vlakna v vseh oskrbovalnih verigah.

Kako?

  • Sodelujemo s strankami, da pravilno določimo zahteve glede mehanskih lastnosti embalaže.
  • Razvijamo inovativna orodja, da lahko razumemo kupčevo oskrbovalno verigo za določene segmente izdelkov.
  • Uvajamo optimizacijo celuloznih vlaken za individualne oskrbovalne verige pri vseh konstrukcijah embalaže.

ŠTUDIJA PRIMERA

Varujemo gozdove po vsem svetu

DS Smith ščiti goszdove

Če v proces recikliranja ne bi dodajali sveža celulozna vlakna, bi nam na svetovni ravni v šestih do osemnajstih mesecih zmanjkalo recikliranih celuloznih vlaken. Zavezani smo k temu, da bomo v svojih izdelkih uporabljali le 100% reciklirane papirje ali papirje s certifikatom, ki zagotavlja odgovorno rabo gozdov. Zagotavljali bomo, da bodo vsi naši proizvodni obrati uporabljali le materiale s certifikatom odgovorne rabe gozdov. Upravljamo 14.000 hektarjev gozdov, ki so v naši lasti. Do leta 2021 je naš cilj pridobiti certifikat o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi za vse naše gozdove. Preko članstva v svetu za skrbništvo nad gozdovi (Forest Stewardship Council®), smo podprli našega največjega dobavitelja papirja, pri reševanju težav na področju gospodarjenja z gozdovi in biotske raznovrstnosti. Zagotovili smo več izobraževanj o gospodarjenju z gozdovi in tudi druge vrste podpore neodvisnim lokalnim lastnikom gozdov. Prizadevamo si za prepoved uporabe vseh celuloznih vlaken iz dvanajstih držav, kjer obstaja visoko tveganje nepravilne rabe gozdov.

KAKO NAM NAMEN NAŠEGA PODJETJA POMAGA PRI DOSEGANJU TRAJNOSTNIH CILJEV?

Trajnostni razvoj postavljamo na prvo mesto

Kartonsko embalažo lahko izdelamo, uporabimo, zberemo in recikliramo v 14 dneh. S pomočjo inovacij se uspešno spopadamo z nekaterimi najbolj zapletenimi izzivi trajnostnega razvoja.

Razvijamo prave strategije

Naši strokovnjaki tesno sodelujejo s strankami ter poskušajo razumeti njihove potrebe. Skupaj iščemo možnosti, kako bolje izkoristiti priložnosti sodobnega časa za bolj učinkovito dostavo izdelkov.