Izobraževanje ljudi za vodenje prehoda na krožno gospodarstvo

Za lokalne šole smo ustvarili učne načrte za pouk krožnega gospodarstva

Pouk o krožnem gospodarstvu za šole

Želimo voditi prehod k bolj krožnemu gospodarstvu s pomočjo izobraževanja  naših zaposlenih, naše industrije in mlajših generacij.

SEDAJ...

Do leta 2025 bomo v celoti vključili vse zaposlene v krožno gospodarstvo.

Kako?

  • Vseh naših 700 oblikovalcev bomo usposobili, da uporabljajo načela krožnega oblikovanja.
  • Naše sodelovanje fundacijo z Ellen MacArthur nam bo omogočilo, da vpeljemo izobraževanje o najboljših praksah krožnega gospodarstva.

V PRIHODNOSTI...

Do leta 2030 bomo v aktivnosti področja krožnega gospodarstva in krožnega življenjskega sloga vključili 5 milijonov mladih.

Kako?

  • Preko našega partnerstva s fundacijo Ellen MacArthur
  • S pomočjo naših programov za skupnosti.
  • Omogočanje šolskih učnih načrtov in programov ozaveščanja, tako na 4 oči kot prek digitalnih platform.

ŠTUDIJA PRIMERA

Poučevanje o trajnosti v novi, inspiracijski učilnici

Nova učilnica za pouk o krožnem gospodarstvu

V partnerstvu s fundacijo Ellen MacArthur podpiramo osnovno šolo na obrobju Budimpešte na Madžarskem, ki služi manj privilegirani skupnosti. Šola ima status "eko šole". Posamezne učne ure in dejavnosti, ki so osredotočene na trajnostne projekte potekajo zunaj, vključno z zbiranjem smeti in sajenjem dreves. Dobrodelna fundacija DS Smith je zagotovila okoli 22.000 € sredstev za izgradnjo nove učilnice, ki ponuja spodbudno okolje za poučevanje o krožnem gospodarstvu. Novo učilnico bo enostavno vzdrževati za prihodnje generacije. Hkrati je učilnica tudi navdihujoč, motivacijski prostor, kjer bodo otroci z veseljem preživljali svoj prosti čas in se učili.

KAKO NAM NAMEN NAŠEGA PODJETJA POMAGA PRI DOSEGANJU TRAJNOSTNIH CILJEV?

Trajnostni razvoj postavljamo na prvo mesto

Kartonsko embalažo lahko izdelamo, uporabimo, zberemo in recikliramo v 14 dneh. S pomočjo inovacij se uspešno spopadamo z nekaterimi najbolj zapletenimi izzivi trajnostnega razvoja.

Razvijamo prave strategije

Naši strokovnjaki tesno sodelujejo s strankami ter poskušajo razumeti njihove potrebe. Skupaj iščemo možnosti, kako bolje izkoristiti priložnosti sodobnega časa za bolj učinkovito dostavo izdelkov.