Za sedanjost. In za prihodnost.

Naša strategija trajnostnega razvoja.

Zaradi hitrih sprememb v svetu, potrošniki zahtevajo več od izdelkov in storitev, ki jih kupujejo. Hkrati se pričakuje, da bodo razne organizacije konkretno zmanjšale svoj vpliv na okolje. In kjer je mogoče, pozitivno vplivale na naš planet in ljudi.

Trajnost postavljamo v središče našega poslovnega modela in je bistvo našega namena: preoblikovati embalažo za spreminjajoči se svet. Ponosni smo, da lahko predstavimo našo strategijo trajnostnega razvoja za sedanjost in prihodnost, s katero se osredotočamo na trajnostne izzive današnjega časa in tiste, ki bodo vplivali na prihodnje generacije.

Bistvo naše strategije trajnostnega razvoja sedaj in v prihodnosti je sklenitev kroga oskrbovalne verige s pomočjo oblikovanja, zaščito naravnih virov z maksimalnim izkoristkom celuloznih vlaken, zmanjševanje količine odpadkov in onesnaževanja s pomočjo krožnih – trajnih rešitev in izobraževanje ljudi za vodenje prehoda na krožno gospodarstvo.