Podjetje DS Smith je izdalo svoje Poročilo o trajnostnem razvoju v letu 2017

Poslovni model podjetja DS Smith nas postavlja v središče gibanja krožnega gospodarstva.

Podjetje DS Smith s ponosom objavlja Poročilo o trajnostnem razvoju v letu 2017, iz katerega je razvidno, da so dosegli cilje zmanjšanja izpustov CO2 in porabe vode. S tem uresničuje vizijo podjetja DS Smith, da bi postalo vodilni dobavitelj trajnostnih rešitev za embalažo.

Poročilo z naslovom »Oblikovanje krožnega gospodarstva« se osredotoča na vlogo podjetja DS Smith v krožnem gospodarstvu tako z lastnim integriranim poslovnim modelom z zaprto zanko kot z osredotočenjem skupine na delo s strankami, ki embalažo uporabljajo kot orodje za ustvarjanje učinkovitejših dobavnih verig.

Na podlagi lanskoletnega pregleda podjetje DS Smith razpravlja o napredku, ki je bil dosežen pri vsaki od sedmih prednostnih tem trajnostnega razvoja, njihovo razširjeno strategijo vključevanja deležnikov in obvezami za prihodnje leto. 

Ian Simm - citat

Dosežki v zadnjih 12 mesecih

 

Naše poslovanje

  • 6-% rast prihodkov se poveča, pri stalni valuti.
  • Povečanje rezultatov zunanjih referenčnih vrednosti, doseganje 95B upravljanja v CDP in Gold v EcoVadis.
  • 330 delavnic za stranke v vplivnem središču in sodelovanje v številnih pobudah industrije in deležnikov.

Naše okolje

  • 6,7-% zmanjšanje naših izpustov na tono proizvodnje
  • 85 % lokacij, certificiranih FSC®

100 % centrov je izpolnilo samoocenjevalni vprašalnik Sedex, s čimer so postavili temelje za nadaljnji razvoj aktivnosti sledljivosti in transparentnosti. 

Naši ljudje

  • 19-odstotno zmanjšanje stopnje pojavnosti nesreč
  • 207 centrov brez izgube časa zaradi nesreč, s čimer nadaljujemo dolgoročni cilj do delovnega mesta brez nesreč.
  • Neprekinjeni prispevki za naše skupnosti prek dobrodelne fundacije podjetja DS Smith

Poročilo o trajnostnem razvoju ostaja pomembna in trdna posodobitev za vse deležnike v zvezi z odgovornim in trajnostnim poslovanjem podjetja DS Smith, omogoča pa tudi sprejetje nadaljnjih korakov za nenehno izboljševanje učinkovitosti.

mark greenwood