Podjetje DS Smith je izdalo svoje letno poročilo za 2017: Nova podoba embalaže

Vizija podjetja DS Smith je biti vodilni dobavitelj trajnostnih embalažnih rešitev, ki prinaša svojim strankam dodatno vrednost.

Naše letno poročilo se osredotoča na našo uspešnost v poslovnem letu 2016/17 in naše oblikovanje nove podobe embalaže kot odziva na trende in novosti na naših trgih, kar našim strankam pomaga doseči vse svoje potenciale.

Dobiček iz poslovanja smo v poslovnem letu 2016/17 glede na lani povečali za 17 % na 443 mio funtov1 , kar je prineslo 32,5 penija1  (+ 19 %) zaslužka na delnico, našim delničarjem pa skupno dividendo 15,2 penija na delnico (+19 %), kar kaže na moč naše kombinacije dejavnosti za embalažo, papir, recikliranje in umetne mase.

Med letom smo v usmerjene nakupe vložili 85 milijonov funtov in tako razširili svoje strokovno znanje ter zemljepisno pokritost, konec leta pa smo objavili predlog za nakup podjetja Interstate Management Resources, družinskega integriranega proizvajalca papirja in embalaže, ki deluje predvsem na vzhodni obali Združenih držav Amerike.

1 Preračunane vrednosti pred amortizacijo in izrednimi izdatki. Primerjava na osnovi stalne vrednosti valute.