Covid-19

Varnost naših ljudi je naša prva prioriteta. Tesno sodelujemo z lokalnimi in nacionalnimi vladami, da zagotovimo skladnost s smernicami in ukrepi na regionalni ali nacionalni ravni.

V tem težkem času si prizadevamo, da podpremo naše stranke po vsem svetu, zlasti tiste, ki dobavljajo osnovno blago, kot so hrana in medicinski material. Trenutno ne pričakujemo večjih motenj v našem poslovanju zaradi koronavirusa in še naprej natančno spremljamo razmere.

Pripravljene imamo močne načrte za reševanje stopnjevanja tega problema in nadaljujemo z obveščanjem naših ljudi in naših strank o vseh spremembah in dogajanju.

Naše kupce naprošamo, da za se za informacije o izdelkih in storitvah obrnete na vaš obstoječi, lokalni kontakt DS Smith osebja. Ostajamo zavezani k zagotavljanju dostave ob hkratnem zagotavljanju varnosti naših zaposlenih in v skaldu z lokalnimi smernicami vašega območja.