Nova regulativa EU grozi s poplavo novih plastičnih embalaž in ogroža nekajletna prizadevanja za zmanjšanje porabe plastike v EU

EU je blizu dogovora o novih pravilih glede embalaže in ravnanja z odpadno embalažo, vendar spremembe, ki jih je predlagala Komisija, predstavljajo veliko tveganje, da bodo trg preplavile milijarde ton nove plastike in izničile desetletje ukrepov za omejevanje uporabe plastike.

Poslanci Evropskega parlamenta in države članice trenutno razpravljajo o spremembah predloga Komisije za uredbo o embalaži in ravnanju z embalažnim odpadom (Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR), predlagane spremembe pa vključujejo uvedbo obveznih ciljev ponovne uporabe za vse materiale.

Glede na neodvisno strokovno analizo, ki jo je naročil FEFCO1, bi obvezni cilji ponovne uporabe, ki se uporabljajo za vse materiale, povečali količino plastične embalaže v obtoku in vzpostavili plastični monopol na nekaterih tržnih segmentih.

Transportna embalaža in e-commerce embalaža iz valovitega kartona.

V primeru, da bi se ti cilji uporabili za kategoriji kartonske embalaže za transport in e-trgovino, bi bilo treba do leta 2040 doseči cilj 90 % ponovne uporabe. To bi povzročilo 8,1 milijarde novih plastičnih škatel (embalaž) v skupni teži 12 milijonov ton, za njihovo ponovno uporabo pa bi zgolj za pranje porabili 16 milijard litrov vode2.

Ta ogromen vnos plastike v gospodarstvo EU je v nasprotju z dolgoletnim napredkom pri omejevanju uporabe plastične embalaže v EU in po svetu.

Če bodo sporni amandmaji sprejeti, bo uredba PPWR:

  • Predstavljala tveganje, da se 91% plastike3, ki že zdaj ostane nereciklirana, dodajo milijarde novih kosov plastike;
  • Kaznovala najpogosteje recikliran embalažni material – papir - in resno ogrozila delovanje najuspešnejšega sistema recikliranja v EU;
  • Ogrozila uspeh nedavnih političnih pobud za omejitev porabe plastike v EU, vključno z Direktivo o plastiki za enkratno uporabo;
  • V nasprotju s cilji potekajočih pogajanj o prelomnem mednarodnem sporazumu za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko.

Podpiramo cilje Zelenega dogovora in nove zakonodaje, a predlagane spremembe ogrožajo evropsko industrijo valovitega kartona, krepijo plastično industrijo in upočasnjujejo EU pri soočanju s podnebnimi spremembami.

Alex Manisty
Vodja skupine za strategijo in inovacije, DS Smith

"Podpiramo cilje Zelenega dogovora in nove zakonodaje, vendar bi spremembe, ki določajo cilje za ponovno uporabo papirja in kartona, ogrozile evropsko industrijo valovitega kartona, okrepile plastično industrijo na trgu in upočasnile EU pri soočanju s podnebnimi spremembami. Recikliranje in ponovna uporaba imata pomembno vlogo pri krožnosti embalaže in se morata dopolnjevati. Sisteme ponovne uporabe je treba uporabiti tam, kjer je to koristno za okolje, gospodarstvo in družbo. Uvedba obveznih ciljev za ponovno uporabo za vse materiale bo koristila le plastični industriji. Komisija je v prvotni in trenutno veljavni različici uredbe zato namensko izključila valoviti karton iz večine obveznih ciljev ponovne uporabe. Zato pozivamo Evropski parlament in države članice, da to upoštevajo tudi v prenovljeni različici uredbe."

Po podatkih analize življenjskega cikla FEFCO4, je treba plastične pladnje in embalažo za večkratno uporabo ponovno uporabiti vsaj 63-krat, da so okoljsko trajnostni. Nasprotno pa je valoviti karton z reciklažno stopnjo več kot 80% najbolj recikliran material za embalažo, pri čemer si industrija prizadeva tudi za ambiciozne cilje glede zmanjšanja ogljičnega odtisa.

V zadnjem desetletju je DS Smith razvil krožni model, ki uporablja samo papirno embalažo, ki jo je mogoče 100 % reciklirati. Podjetje je sodelovalo z največjimi svetovnimi blagovnimi znamkami pri zamenjavi plastike v njihovih dobavnih verigah z reciklabilnimi materiali ter ustvarilo več kot 1000 predlogov za načrtovanje in ponovno uporabo embalaže.  Prav tako smo raziskovali in izvajali pilotne projekte in partnerstva za ponovno uporabo kartona vsepovsod, kjer je to bilo smiselno.

Viri:

1 FEFCO - European Federation of Corrugated Board Manufacturers

2 FEFCO data. Sources: Plastics Europe, IFCO, Albrecht 2021, FEFCO, Investopedia

3 Plastic pollution is growing relentlessly as waste management and recycling fall short, says OECD 

4 FEFCO - Recycling vs Reuse for Packaging: Overview of study results (May22)RAMBOLL - Comparative Life Cyle Assessment (LCA) - Packaging solutions for the food