hands-with-a-plant.jpg

Odgovorna nabava

Pri DS Smith smo osredotočeni na zagotavljanje trajnostne vrednosti vsem našim deležnikom. Za nas je resnično trajnostna vrednost v ravnotežju med potrebami našega poslovanja, našega okolja in naših ljudi.

V naših Standardih za dobavitelje jasno opredeljujemo naša splošna pričakovanja in zahteve na področjih etičnih poslovnih praks ter socialnega in okoljskega upravljanja. Naši Standardi za dobavitelje se opirajo na osnovni kodeks ETI (Ethical Trading Initiative), ki temelji na konvencijah Mednarodne organizacije dela (International Labour Organisation, ILO) in je mednarodno priznan kodeks dobre delovne prakse.