Pentru Acum. Si pentru Viitor.

Strategia Noastră de Sustenabilitate. 

Pe măsură ce lumea se schimba tot mai rapid, consumatorii cer tot mai multe de la produsele și serviciile pe care le cumpărăÎn același timpexistă o așteptare  organizațiile din toate domeniile trebuie  reducă im mod radical impactul activităților lor asupra mediului înconjurătorȘi, unde este posibil, crearea unui impact pozitiv pentru oameni și natură

Sustenabilitatea se află în centrul modelului nostru de business și este parte principală a Scopului nostru de a Redefini Ambalajele pentru o Lume în Schimbare. Suntem mândri  lansăm strategia noastră de sustenabilitate Acum și Viitor, orientată pe dificultățile de sustenabilitate din prezent, cât și pe acelea care vor avea impact asupra viitoarelor generații

Strategia de Sustenabilitate Acum și Viitor se concentrează pe o abordare circulară prin design superior, protejarea resurselor naturale prin utilizarea optimă a fiecărei fibre, reducerea deșeurilor și poluării prin soluții circulare și echiparea angajaților pentru a a conduce tranziția către o economie circulară