NIWO Certificaat

Ingevolge beschikking van de Minister van Infrastructuur en Milieu staat DS Smith Recycling Benelux B.V. op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen vermeld

Downloadbare bestanden