Spotlight op de klimaatveranderingsstrategie van DS Smith

Klimaatverandering is een van de grootste wereldwijde uitdagingen van deze eeuw. Deze heeft invloed op bedrijven van elke omvang en in alle sectoren en biedt een uniek aantal uitdagingen en kansen. Het onderwerp staat zeker hoog op de duurzaamheidsagenda van DS Smith.

Een rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft enkele weken geleden over de hele wereld de krantenkoppen beheerst. De wereldleiders hebben van het IPCC krachtige aanbevelingen gekregen over de manier waarop de opwarming kan worden beperkt tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Het betekent dat alle belanghebbenden snel moeten handelen, met ingrijpende en snelle acties, als we catastrofale en onomkeerbare klimaatveranderingen willen voorkomen.

Duurzaamheidsdoelen van DS Smith

30%

Vermindering van CO2e-uitstoot per geproduceerde ton tegen 2030

Zoals gerapporteerd in de DS Smith Sustainability Review 2018heeft het bedrijf de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt. Na het behalen van onze oorspronkelijke CO2-reductiedoelstelling voor 2020, twee jaar eerder dan de deadline, wil het bedrijf nu een nieuw, meer uitdagend doelstel behalen:

  • 30 procent vermindering van de CO2e (kooldioxide-equivalent) per ton productie tegen 2030, ten opzichte van het referentiejaar 2015.

Onze aanpak om onze ambitieuze uitstootverminderingsdoelstelling te bereiken, is opgesplitst in twee gebieden, waarbij ongeveer 15 procent van de koolstofreductie via elk van deze gebieden moet worden bereikt:

  • Nieuwe brandstof
  • Initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie.

Overschakeling naar LED-verlichting bij DS Smith in Italië

1.290

Vermindering van de CO2-uitstoot in tonnen over het boekjaar 2018/19 door het installeren van meer dan 5.000 LED-lampen

In onze papierfabrieken wordt nog steeds geïnvesteerd in biomassaketels en warmtekrachtkoppeling en het LED-verlichtingsprogramma boekt aanzienlijke vooruitgang met een voltooid project in het Verenigd Koninkrijk en Italië. 

Energiezuinige LED's verlichten Italië

De vestigingen van DS Smith Packaging in heel Italië hebben met succes de overstap gemaakt naar LED-verlichting als onderdeel van een bedrijfsbreed energie-efficiëntieproject. De installatie van meer dan 5.000 lampen op 13 locaties zal in het boekjaar 2018/19 ongeveer 1.290 ton CO2e besparen. Veel locaties hebben ook het aantal verlichtingsarmaturen verminderd en een energiebesparing van meer dan 50% bereikt, terwijl de lichtniveaus op de fabrieksvloer zijn verbeterd.

Leonardo Matteucci, Deputy General Manager, cluster Zuid- en Midden-Europa, gaf commentaar:

"Door de Italiaanse fabrieken te laten overschakelen naar LED-technologie kunnen we laten zien dat onze aandacht uitgaat naar gezondheid, veiligheid en milieuaspecten, maar ook dat het onze ambitie is om van onze fabrieken de meest geavanceerde en duurzame in de markt te maken."

Overschakeling naar LED-verlichting bij DS Smith in Europa

18.360

Geschatte vermindering in tonnen CO2e per jaar door het installeren van LED-verlichting op al onze vestigingen

Een licht werpen op de toekomst

De locaties in Frankrijk en Spanje zijn momenteel bezig met het installeren van ledverlichting en zullen worden gevolgd door de rest van de Europese vestigingen van DS Smith. Bedrijfsmatig wordt geschat dat deze activiteiten het energieverbruik zouden kunnen verminderen met een equivalent van 12 verpakkingslocaties en 18.360 ton CO2e per jaar zouden kunnen besparen - de uitstoot die overeenkomt met meer dan 1.800 keer met een auto rond de aarde rijden!

Voorspraak voor een koolstofarme toekomst

Hoewel de inspanningen van DS Smith als bedrijf prijzenswaardig zijn, zijn veel van onze toekomstige plannen afhankelijk van de decarbonisatie van het net en technologische innovatie in de energiesector.

De vereiste verandering zal alleen voortkomen uit een sterk, juridisch afdwingbaar, wereldwijd beleid.  

In oktober 2018 had onze Group Chief Executive Miles Roberts een ontmoeting met Lord Peter Mandelson in de papierfabriek van Kemsley in het Verenigd Koninkrijk om het beleid te bespreken en onze investeringen in anaerobe vergisting en warmtekrachtcentrales te benadrukken.

Als bedrijf dat in 37 landen over de hele wereld actief is, is DS Smith in een positie om beleidsmakers te beïnvloeden, via organisaties zoals CEPI, CPI en FEFCO, om zich te richten op de ontwikkeling van een koolstofarme, circulaire economie die de niet-duurzame take-make-dispose- consumptiemodellen aanpakt die hebben bijgedragen aan de wereldwijde klimaatverandering.