De waternorm bepalen

Het verkennen van de betekenis achter de nul-waterimpact van DS Smith tegen 2030 en wat het praktisch betekent voor onze stakeholders.

Oppervlakte van de planeet bedekt met water

70%

Waarom is water belangrijk?

Meer dan 70 procent van de planeet is bedekt met water. Toch is water niet altijd direct beschikbaar. Sommige landen hebben te kampen met waterstress en droogte, terwijl andere landen te veel water hebben en te kampen hebben met overstromingen. Dit is iets wat de hele wereld kent en, zorgwekkend genoeg, worden de risico's die water met zich meebrengt waarschijnlijk verergerd door de groeiende wereldbevolking en de klimaatverandering.

 

Water is van cruciaal belang voor de meeste productiebedrijven, van een primaire grondstof voor de drankenindustrie tot een belangrijk onderdeel van verwarmings- en koelingsactiviteiten. Naarmate we meer producten en diensten consumeren, moeten bedrijven meer uit water halen.

Emma Ciechan, directeur Planning, Performance Management & Sustainability zegt:

Percentage van het water dat we gebruiken dat wordt behandeld en teruggegeven aan de watercyclus

80%

Water is een steeds kostbaarder hulpbron en we moeten ons steentje bijdragen aan een verantwoord gebruik. Dit is niet alleen belangrijk voor onze eigen bedrijfsvoering, maar ook voor investeerders en verzekeraars. Het is voor hen van cruciaal belang om de impact van bedrijven op lokale waterbronnen en hun blootstelling aan toekomstige waterrisico's te begrijpen

Bij DS Smith speelt water een cruciale rol in ons papierproductieprocesMeer dan 80 procent van het water dat we voor eigen gebruik onttrekken, wordt via onze eigen of gemeentelijke afvalwaterzuivering gezuiverd en teruggevoerd naar de watercyclus, waardoor de totale impact tot een minimum wordt beperkt. Het resterende water gaat verloren door verdamping tijdens het papierproductieproces of door zetmeelverdunning.

Wat is nul-waterimpact?

Bij DS Smith hebben we een visie ontwikkeld van nul waterimpact. In zijn eenvoudigste bewoordingen definiëren we dit als volgt.

  • Niet méér water gebruiken dan we nodig hebben in onze productieprocessen
  • Beheer van de waterkwaliteit en lozing door middel van zuivering en naleving van de wettelijke voorschriften
  • Het analyseren en beheren van ons gebruik in gebieden met huidige of toekomstige waterstress

Deze drie elementen zijn altijd al onderdeel geweest van onze license-to-operate en ons operational excellence-programma. Voor het eerst hebben we ons in juni 2018 echter als onderdeel van onze negen nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen publiekelijk verbonden aan deze doelen:

Optimaal waterverbruik per ton productie van gerecycled papier

6.5m3

  • Bereiken van een nul-waterimpact tegen 2030.

Lees onze Sustainability Review 2018 om meer te weten te komen over onze andere acht doelstellingen.

Ons actieplan

1. Waterefficiëntie

Op basis van industriële benchmarks hebben we een optimaal waterverbruik van 6,5m3/ton productie voor fabrieken van gerecycled papier vastgesteld. In de komende 12 jaar zullen we ervoor zorgen dat alle fabrieken op of onder dit optimale niveau presteren. Lucca in Italië en Witzenhausen in Duitsland presteren goed op dit gebied.

 Aangezien we doorgaan met de aankoop van kraftlinerfabrieken, zoals door de overname van Interstate Resources, zullen we hier de juiste benchmark voor waterverbruik bepalen.   

2. Waterkwaliteit

De minimumnorm voor al onze vestigingen, in het bijzonder onze papierfabrieken, is om te werken in overeenstemming met de lozingsvergunningen die door lokale milieuregelgevers zijn vastgesteld. Dit is ook het minimum dat we van al onze leveranciers verwachten. De activiteit zal worden toegespitst op ondermaats presterende locaties en nieuwe aanwinsten, maar sluit locaties die het al beter doen dan de minimale waterkwaliteitseisen niet uit.

3. Waterstress

We moeten plannen maken voor mogelijke toekomstige scenario's van toenemende waterschaarste, gekoppeld aan de druk van klimaatverandering en bevolkingsgroei. Na het uitvoeren van een wereldwijde beoordeling van het waterstressrisico op alle 250+ locaties met behulp van de methodologie van het Water Resources Institute (WRI), zullen we mitigatieplannen ontwikkelen voor locaties in gebieden met waterstress.

Martin Mead, Head of Energy Efficiency, geeft commentaar:

De belangrijke factoren zijn dat we ons waterverbruik beheersen, streven naar optimalisatie van de doelstelling en dat we binnen de grenzen van wat toegestaan is het grootste deel van het water teruggeven aan de watercyclus. Er moet zorgvuldig evenwicht worden bewaard. Vermindering van het waterverbruik zal in eerste instantie energie besparen, maar een te laag streefdoel kan ook leiden tot chemische problemen en de algemene operationele efficiëntie verminderen.

Investeringen, risico's en behoeften van de klant

DS Smith kan het risico van onverwachte watergerelateerde gebeurtenissen niet beïnvloeden. Door deze doelstellingen tegen 2030 te halen, kunnen we echter onze milieu-impact op natuurlijke ecosystemen verminderen en de veerkracht van onze bedrijven verbeteren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we in staat zijn om de continuïteit van de aanvoer in stand te houden als die gebeurtenissen zich voordoen. Dit is van cruciaal belang om verpakkingen op tijd en volledig te kunnen leveren aan enkele van de grootste merken ter wereld.