Wat is de circulaire economie?

De circulaire economie is een alternatieve oplossing voor de huidige lineaire economie die gebaseerd is op een "nemen, maken, consumeren en weggooien"-mentaliteit. Het is een model dat is gebaseerd op de principes van het wegontwerpen van afval en vervuiling, het in gebruik houden van producten en materialen, en het regenereren van natuurlijke systemen.

Dit betekent dat we, door producten, apparatuur en infrastructuur langer in gebruik te houden, de productiviteit van deze hulpbronnen verbeteren. Dit vermindert onze vraag naar hulpbronnen drastisch, waardoor een duurzamere samenleving ontstaat voor nu en voor toekomstige generaties.

In een circulair economiemodel is het de bedoeling om de kloof tussen de productie en de cycli van de natuurlijke ecosystemen - waar de mens uiteindelijk van afhankelijk is - te dichten. Het gaat er niet om 'minder slecht' te zijn, maar om een economie te creëren die in harmonie met onze natuurlijke wereld functioneert.

circular-economy.jpg

Een circulaire economie, die verder kijkt dan het huidige "take-make-dispose"-model van de winningsindustrie, beoogt een nieuwe definitie van groei, waarbij de nadruk ligt op positieve voordelen voor de hele samenleving. Het houdt in dat economische activiteit geleidelijk wordt losgekoppeld van het verbruik van eindige hulpbronnen en dat afval uit het systeem wordt ontworpen. Ondersteund door een overgang naar hernieuwbare energiebronnen bouwt het circulaire model aan economisch, natuurlijk en sociaal kapitaal.

— Ellen McArthur Foundation’s Definition Of The Circular Economy