DS Smith DS Smith versnelt CO2-reductie

Het toonaangevende duurzame verpakkingsbedrijf DS Smith kondigt vandaag nieuwe ambitieuze doelstellingen aan om de uitstootvermindering van haar wereldwijde operaties in lijn te brengen met het 1,5 graden Celsius scenario zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. De routekaart van DS Smith naar de Parijsdoelstellingen is ingediend ter verificatie bij het Science Based Targets initiative (SBTi)*.

We hebben nieuwe ambitieuze doelstellingen om de uitstootvermindering van onze wereldwijde operaties in lijn te brengen met het 1,5 graden Celsius scenario zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.
We hebben nieuwe ambitieuze doelstellingen om de uitstootvermindering van onze wereldwijde operaties in lijn te brengen met het 1,5 graden Celsius scenario zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Om dit te realiseren versnelt DS Smith de uitstootvermindering van broeikasgassen van zowel haar eigen operaties als die van haar partners en toeleveranciers door zich te committeren aan een absolute vermindering van 46% van haar Scope 1, 2 en 3 Green House Gas (GHG) uitstoot per 2030 ten opzicht van het niveau in 2019. Met deze doelstelling is DS Smith, dat lid is van het UN’s Race to Zero initiative, in lijn met haar eerdere toezegging om een Net Zero** uitstoot van broeikasgassen te realiseren in 2050.

Deze aankondiging onderstreept de ambitie van DS Smith om minder broeikasgassen uit te stoten, die onderdeel is van onze duurzaamheidsfocus op de langere termijn

Miles Roberts
Group Chief Executive DS Smith

“Daarbij garandeert deze toezegging dat wij als bedrijf de weg blijven leiden in het verminderen van onze carbon footprint, en tegelijkertijd dat wij onze toeleveranciers en partners uitdagen hetzelfde te doen.”

“DS Smith heeft ambitieuze groeiplannen voor de komende jaren waarin we de transitie naar een circulaire economie leiden. Deze nieuwe aankondiging is een cruciaal onderdeel van onze Now and Next duurzaamheidsstrategie waarmee we een positieve impact willen creëren voor mens en planeet, nu en in de toekomst.”

Investeren in de toekomst

Om deze nieuwe ambitie te verwezenlijken investeert DS Smith de komende 28 jaar consistent in haar eigen operaties. Er wordt geïnvesteerd in next generation technische innovaties, zoals bijvoorbeeld een biomethaan technologie voor boilers. Ook zal het bedrijf steeds meer gaan inzetten op zelf-genererende duurzame bronnen zoals wind- en zonenergie en de energie inkoop daarvan.

Om deze nieuwe ambitie te verwezenlijken investeert DS Smith de komende 28 jaar consistent in haar eigen operaties.
Om deze nieuwe ambitie te verwezenlijken investeert DS Smith de komende 28 jaar consistent in haar eigen operaties.

Werken met partners

Daarnaast blijft DS Smith met haar strategische leveranciers samenwerken om hen aan te sporen uiterlijk per 2027 Science Based Targets te hanteren. Dit volgt na feedback van stakeholders die steeds meer de samenwerking zoeken met gelijkgestemde bedrijven die zich ook verbinden aan Science Based Targets en Net Zero, samen met een toewijding aan de circulaire economie. Als onderdeel van deze aanpak zal DS Smith nauw samenwerken met haar partners, toeleveranciers, klanten en beleidsmakers om als collectief klimaatverandering tegen te gaan.

Een transitieplan naar Net Zero

De nieuwe doelstellingen worden ondersteund door een ambitieus transitieplan met strategische acties en mijlpalen die DS Smith’s weg naar Net Zero zullen definiëren. Het plan, dat deze zomer wordt gepresenteerd, is in lijn met de groeistrategie en zet de initiatieven uiteen die zullen worden ondernomen, waarin de grootste bronnen van CO-2 uitstoot prioriteit zullen krijgen. ***.

De nieuwe doelstellingen worden ondersteund door een ambitieus transitieplan
De nieuwe doelstellingen worden ondersteund door een ambitieus transitieplan

Andrew Morlet, CEO van de Ellen MacArthur Foundation: “Het rapport van de stichting, ‘Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change’, laat zien dat bijna de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is terug te leiden naar de manier hoe we producten en voedsel maken en gebruiken. We hebben een circulaire economie nodig – een die is ontworpen om verspilling tegen te gaan, producten en materiaal te circuleren, en natuur te herstellen – om zo de uitstoot tegen te gaan en de doelen van het Parijs Akkoord te bereiken. Deze aankondiging vandaag laat zien dat onze strategische partner, DS Smith, toegewijd is om ambitieuze acties te ondernemen richting hernieuwbare energie en een circulaire economie.”

Er is sinds COP26 geen crucialer moment geweest voor bedrijven om te laten zien hoe zij bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Wouter van Tol
Head of Government, Community Affairs & Sustainability DS Smith

"DS Smith is goed gepositioneerd om klanten te helpen door duurzame verpakkingsoplossingen te bieden en de aankondiging van vandaag zal ons in staat stellen dat met nog meer impact te blijven doen.”, aldus Wouter van Tol.

*The Science Based Targets initiative engages and supports companies in defining how much and how quickly they need to reduce their greenhouse gas emissions.

**The term Net Zero refers to the balance between the amount of greenhouse gas produced and taken out of the atmosphere. 

*** DS Smith’s Net Zero transition plan considers future carbon costs, technology and commodity availability and cost projections. It will be periodically updated, supported by robust governance processes and regularly communicated to stakeholders.